BİR İLK DAHA: KLİNİK UYGULAMALARDA ÖĞRENCİ HASTAYA DOKUNABİLİR Mİ? KONFERANSI

İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ve SABİFEBEDER tarafından düzenlenen bu konferans ile bir ilke imza attı. “Klinik Uygulamalar Ve Stajlarda Ortaya Çıkan Sorunlar” 08 Aralık 2016 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen konferans ile ele alındı. Konferansa alanında uzman konuşmacılar davet edilerek, konu yasal, adli ve uygulama boyutları ile masaya yatırıldı. Konuşmacılarımız Prof. Dr. Abdi Özaslan, Av. Halide Savaş ve Uzm. Gülser Aktaş Şerbetçi’ye saygı ve teşekkürlerimizi sunarız.

Bilindiği üzere, sağlık bilimleri öğrencilerinin (özellikle ebe, hemşire, hekim, fizyoterapi vb.) mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde klinik uygulama ve özellikle öğrencinin hasta üzerinde uygulama yapması oldukça önemlidir. Ancak mesleki becerilerde acemi olan öğrenci klinik uygulama sırasında hem kendine hem de hastaya zarar verme potansiyeline sahiptir. Her ne kadar klinisyenler ve biz eğitimciler bu zararı engellemek için öğrenci ile klinik uygulamada bulunsak bile ne yazık ki kontamine iğne batması, yanlış enjeksiyonlar gibi zararları önleyemiyoruz. Bu durum ise bizlerde ciddi kaygılar yaratmaktadır. Bu noktadan hareketle farklı uzmanlık alanları açısından öğrencinin klinik uygulamalardaki sorumluluklarını irdelemek isteği ile bu konferansı düzenledik.

Oldukça büyük ilgi gören konferansımıza devlet üniversitelerinden ve özel üniversitelerden öğretim üyesi ve öğrencileri, İstanbul Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde yer alan 10 farklı eğitim araştırma hastanesinin temsilcileri, özel hastane temsilcileri ve öğrencilerimiz olmak üzere 500’ü aşkın katılımcı iştirak etmiştir.

Konferans sunumlarının sonunda hem öğrencilerin hem eğitimcilerin hem de klinisyenlerin birbiri ile ilişkili, bazen neden-sonuç ilişkisi ile ortaya çıkan sorunlar tartışılmış, bir alanda sunulan çözüm uygulamalarının diğer alandaki yansımasının sorun olabileceği sorular ve çözüm önerileri paylaşılmış, bu sorunların ve önerilerin yasal ve adli açıdan değerlendirilmeleri yapılmıştır.

Konferansın sonunda öğrenciyi, eğitimciyi, klinisyeni ve hastayı korumak adına yapılması gerekenler ile ilgili öneriler olmuştur. Bu önerilerden bazıları:

– Aydınlatılmış Onam Formu içine öğrencinin uygulama yapmasına izin verilmesi ile ilgili bir maddenin eklenebileceği,

– Öğrenciden klinik uygulama kurallarına uyacağı ve hasta bilgilerini kurum dışına çıkarmayacağı, sanal ortamda paylaşmayacağı ile ilgili taahhütname imzalatılabileceği,

– Rehber Hemşire (Mentor, Klinik koç vb.) uygulaması için alt yapı hazırlığının yapılması gerektiği,

– İlgili tarafların bir araya gelerek bir çalıştay yapılması,

– Konunun daha kapsamlı ele alınabilmesi için sempozyum vb. geniş kapsamlı bir toplantının gerçekleştirilmesi ve konunun tartışılması öneri olarak belirtilmiştir.

Tüm konuşmacılarımıza ve konuklarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.

Düzenleme Kurulu ve SABİFEBEDER Yönetimi

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube