Misyon – Vizyon

Vizyon

Yenilikçi, ilkeli ve sorumlu eğitim anlayışımız ile ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir bölüm olmak, ülkemizdeki ebelik eğitim ve sağlık politikalarının geliştirilmesinde aktif rol alan öncü bir kurum olmaktır.

 

Misyon

Evrensel standartlarda anne, fetüs, yenidoğan, aile ve toplum sağlığını korumayı, geliştirmeyi, iyileştirmeyi amaçlayan, çağdaş mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış insan haklarına saygılı, yenilikçi, işbirlikçi, araştırmacı, sorgulayıcı, meslek etiği ilkeleri ve değerlerini koruyan, bilime katkı sağlayan, özgür ve eleştirel düşünce gücüne sahip, mesleki politikaların geliştirilmesinde söz sahibi olabilecek profesyonel Ebeler yetiştirmektir.

 

 


İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved