Erasmus

ERASMUS programı NEDİR?

 Erasmus programı, 1987 yılında  başlayan Avrupa Birliği , öğrenci değişim programıdır. Program ismini hem bilgisini artırmak hem de yeni vizyonlar kazanmak için Avrupa’nın çeşitli yerlerinde yaşamış, çalışmış olan ve servetinin tamamını Basel Üniversitesine bırakan  Desiderius Erasmus Of Rotterdam’dan alır.  Aynı zamanda Erasmus kelimesinin baş harflerinin açılımı EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students‘dır ve bu kelime grubu üniversite öğrencilerinin hareketliliği için Avrupa Birliği aksiyon planı anlamına gelmektedir.

Programda 28 Avrupa birliği ülkesinin (Belçika, İtalya, İspanya, Kıbrıs, Litvanya, Letonya, İngiltere, Danimarka, İsveç, Lüksemburg, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Malta, Almanya, Fransa, Polonya, Macaristan, Yunanistan, Portekiz, Avusturya, Hollanda, Slovakya, Slovenya, İrlanda, Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan) yanı sıra 5 diğer ( Norveç, Türkiye, İzlanda, Liechtenstein ve Makedonya) ülke yer almaktadır.

Programın amacı Avrupa genelinde eğitim kalitesini ve Avrupa ülkelerinin birbiriyle etkileşimini artırmak, üniversiteler arası iş birliğin sağlamak, öğrencilere başka bir Avrupa ülkesinde öğrenci olma fırsatı sunmak ve uluslar arası vizyona sahip çok yönlü, çok daha donanımlı bireyler oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Erasmus kapsamında öğrencilere, personellerine yönelik pek çok alt faaliyet bulunmaktadır.

 

Öğrencilere yönelik alt faaliyetler

Erasmus Hareketlilik faaliyetleri:

Öğrenci Hareketliliği

Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği nedir?

Erasmus öğrenim hareketliliği ile  örgün eğitim veren bir yüksek öğretim kurumunda eğitim gören öğrenciler bir akademik yıl içinde bir ya da iki dönem olmak üzere yurtdışındaki anlaşmalı bir diğer üniversite de eğitim görme şansına sahip olur.

 Hareketlilikten kimler yararlanabilir?

Örgün eğitim veren yükseköğretim kurumunda eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri programdan yararlanabilirler. Lisans 1. sınıf öğrencileri programdan yararlanamazlar.

Hareketliliğin gerçekleşmesi için ne gibi şartların sağlanması gerekir?

Hareketliliğin gerçekleştirilmesi için öğrencinin eğitim gördüğü bölümün ve gitmeyi planladığı üniversitenin ilgili bölümünün Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi olması ve bu iki üniversitenin bölümleri arasında Erasmus İkili Anlaşması olması gerekmektedir.

 Erasmus kapsamında mali destek alır mıyım?

Yurtdışında bulundukları sürede öğrencilere hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yönelik mali destek sağlanıp bu desteğin geri iadesi talep edilmemektedir. Ancak Erasmus programı bir burs programı değildir, bir destek programıdır. Dolayısıyla her türlü masrafı karşılamayı vaat etmez. Seçilen öğrenciler program dahilinde hibesiz olarak yer alabilirler.

 Erasmus faaliyetlerinden ne kadar süre yararlanabilirim?

Bir öğrenci en az 3 ay, en çok 12 ay süresince programdan yararlanabilir ancak yükseköğretim hayatı boyunca hibeli olarak 1 kez bu hakka sahiptir. Daha sonra isterse hibesiz olarak programa katılabilirler, staj hareketliliği hibesi alınması ise bu hareketliliğin hibesinin alınmasına engel değildir.

 Erasmus’a katılmak için Türkiye’deki eğitimimi dondurmalı mıyım?

Öğrencinin kendi üniversitesinde almakla yükümlü olduğu derslerin gidecek olduğu üniversitede yüksek düzeyde benzer olan eşlenikleri belirlenir ve değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması ile güvence altına alınır. Öğrenciler belirlenen derslerden  başarılı olduklarında geri döndüklerinde bu dersleri vermiş kabul edip eğitimlerine Türkiye’de kaldıkları yerden devam edebilirler.

 

ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ

Erasmus Staj Hareketliliği nedir?

Yükseköğretim kurumunda eğitim gören bireylerin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda staj yapma imkanına sahip olmasını sağlayarak mesleki tecrübe kazandırmayı amaçlayan programdır.

 Hareketlilikten kimler yararlanabilir?

Örgün eğitim veren yükseköğretim kurumunda eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri programdan yararlanabilirler. Mezun statüsündeki öğrenciler 1 sene sürecinde programdan yararlanabilir.

Hareketliliğin gerçekleşmesi için ne gibi şartların sağlanması gerekir?

Hareketliliğin gerçekleştirilmesi için öğrencinin eğitim gördüğü bölümün genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannemesi sahibi olması gerekmektedir.

 Erasmus kapsamında mali destek alır mıyım?

Yurtdışında bulundukları sürede öğrencilere hareketlilikten kaynaklanan ek masraflara yönelik mali destek sağlanıp bu desteğin geri iadesi talep edilmemektedir. Ancak Erasmus programı bir burs programı değildir, bir destek programıdır. Dolayısıyla her türlü masrafı karşılamayı vaat etmez. Seçilen öğrenciler program dahilinde hibesiz olarak yer alabilirler. Staj hareketliliği hibesinin alınması, öğrenim hareketliliği hibesinin alınmasına engel değildir.

AKADEMİK PERSONELLERE YÖNELİK ALT FAALİYETLER

Ders verme hareketliliği

Ders verme hareketliliği nedir?

Bir yüksek öğretim kurumunda çalışmakta olan akademik personelin Avrupa’daki başka bir kurumda ders verme imkanına sahip olmasını sağlayan Erasmus alt faaliyetidir.

 

Programın amacı nedir?

Farklı ülkelerdeki bilgi ve deneyimlerden yararlanmak, üniversiteler arası işbirliğini artırmak, derslerin içerik ve zenginliğini artırmayı sağlamak gibi amaçları bulunmaktadır.

Kimler katılabilir?

Programa en az yarı zamanlı öğretim üyeleri katılabilir.

 Hareketliliğin gerçekleşmesi için ne gibi şartların sağlanması gerekir?

Hem personel gönderen, hem de personelin gönderildiği üniversitenin Erasmus Üniversite Beyannanemesine, öğretim programına sahip olması ve birbiriyle anlaşmalı statüde olması gerekir. En az 5 saat süreyle ders vererek en fazla 6 hafta süreyle programdan yararlanılır.

 

Erasmus kapsamında mali destek alır mıyım?

Erasmus kapsamında yurtdışında bulunulan gün sayısı hesaplanılarak personellere mali destek (hibe) verilir.

 

Eğitim alma hareketliliği

Eğitim alma hareketliliği nedir?

Bir yüksek öğretim kurumunda çalışmakta olan personelin (idari, öğretim elemanları, yönetici kadrosu vs) eğitim almasına imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır. Yüksek öğretim kurumundan bir başka yüksek öğretim kurumuna ya da yüksek öğretim kurumundan bir işletmeye (seminerler, kurslar) şeklinde olmak üzere 2 tipi bulunmaktadır.

İ.Ü. Erasmus AB Eğitim Programları Web Adresi:  http://erasmus.istanbul.edu.tr/

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erasmus AB Eğitim Programlarında Görevli Akademik Personel

 

ÜNVANI ADI SOYADI GÖREVİ E-MAİL ADRESİ DAHİLİ TEL.
DOÇ.DR. DERYA ÇELİK FAKÜLTE KOORDİNATÖRÜ deryacelik@istanbul.edu.tr 40169
DOÇ.DR. GÜLÜMSER DOLGUN EBELİK BÖLÜMÜ SORUMLUSU gulumser6@hotmail.com 40139
YRD.DOÇ.DR. AYŞE ZENGİN ALPÖZGEN FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ SORUMLUSU azengin@istanbul.edu.tr 40167
ARŞ. GÖRV. CANSER BOZ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ SORUMLUSU canser.boz@istanbul.edu.tr 40175
DOÇ.DR. REYHAN SAYDAM SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ SORUMLUSU rsaydam@istanbul.edu.tr 40147
YRD.DOÇ.DR. ZAHRA POLAT ODYOLOJİ BÖLÜMÜ SORUMLUSU zahra_polat@yahoo.com 22684
PROF.DR. AHMET AKGÜL GERONTOLOJİ BÖLÜMÜ SORUMLUSU ahmet.akgul@istanbul.edu.tr 40100

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube