Misyon – Vizyon

 Misyon

Türkiye’de Gerontoloji alanında öncü olabilecek Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, evrensel bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi hedefleyen, temel bilgiyi edinmiş, analitik düşünme tutumunu çalışma prensibi haline getirebilen, çağdaş eğitim ve öğretim bilgileri çerçevesinde araştırmacı, katılımcı, üretken, donanımlı, hedef odaklı, yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, mesleki hak ve sorumluluklarını bilen ve uygulayan, etik prensiplere bağlı Gerontologlar yetiştirmektir. Ayrıca bilimsel veriler ışığında akademik çalışmalar yaparak Gerontoloji bilimine ulusal ve uluslararası alanda dünya standartlarında katkı sağlamaktır.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası alanda en çok tercih edilen, eğitim programı akreditasyonunu sağlamış, gerontoloji eğitimi konusunda markalaşmış, mezunları en çok tercih edilen, öncü ve saygın bir program olmaktır. Ayrıca toplumsal yaşlanmanın sosyal, politik, ekonomik, psikolojik ve tıbbi düzlemlerdeki sonuçlarını bir bütün olarak ele almayı ve toplumun değişim sürecine hazırlıklı olmasını sağlamayı hedeflemektedir.

 

 


İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved