Tarihçe

İkinci Dünya Savaşı odyolojinin tarihsel gelişiminde katalizör işlevi görmüştür. Savaş kaynaklı yaralanmaların büyük bir kısmını oluşturan kafa yaralanmaları ve akustik travmalar işitme ve denge bozukluklarının en önemli kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Savaş nedeni ile bu sorundan muzdarip olan hasta sayısının kitlesel boyutlara ulaşması, savaşın son yıllarında  (1949-1950 ) işitme kaybının tanı tedavi ve rehabilitasyonu alanında faaliyet gösterecek yeni bir mesleğin doğumuna yol açmıştır. İlk olarak ABD’de bu alana profesyonel meslek elemanları yetiştiren lisans düzeyinde okullar kurulmuş ve aynı süreci Avrupa ülkeleri takip etmiştir. Odyolog, başta Kulak Burun Boğaz olmak üzere, Beyin cerrahisi, Nöroloji, Psikiatri, plastik cerrahi gibi uzmanlık alanlarının oluşturduğu multidisipliner çalışmalarda bağımsız bir meslek olarak yerini almıştır. Günümüzde ABD’de sayıları 50.000’i aşan odyologların büyük bir kısmı sağlık hizmetleri sektörü yanında, çeşitli üniversitelerin akademik kadrolarında da görevlerini sürdürmektedirler.

Ülkemizde, ilk olarak 1967 yılında yüksek lisans düzeyinde başlayan odyoloji eğitimi, bu güne kadar yüksek lisans ve doktora seviyesinde devam etmiştir. Toplam 200 civarında “odyolog” bulunan ülkemizde, alanda oluşan hızlı gelişim, ilk mezunlar için akademik kariyer şansını güçlendirmektedir. 2011 yılında diğer sağlık meslek grupları ile beraber odyoloğun da meslek tanımı yapılmış, görev ve yetkileri yasal güvence altına alınmıştır.

 

 


İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved