Prof.Dr. Haydar Sur

haydar_sur

Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı     Haydar Sur
Akademik Ünvanı  Profesör Doktor
Elektronik Posta Adresi haydarsur@istanbul.edu.tr
haydarsur@yahoo.com
Yabancı dil            İngilizce

 

 Eğitim
  Mezuniyeti Mezuniyet Yılı
 Lise Konya Anadolu Lisesi 1978
 Lisans İstanbul Ün. İstanbul Tıp Fakültesi 1986
 Yüksek Lisans Halk Sağlığı /London School of Hygiene and Tropical Medicine 1993
 Doktora  Halk Sağlığı / İstanbul Ün. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 1996

 

 Akademik Deneyiminiz

 

 

Üniversite Fakülte Bölüm
Yrd. Doç. Dr. 2 yıl 1996-1998 Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi
Doç. Dr. 5 yıl 1998-2003 Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi
Prof. Dr. 7 yıl 2003-2010 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi
Prof. Dr. 1 yıl 2007-2010 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi

 

İdari Görevleri
Görev Yılı Görev Yeri
Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığı 1996-2010 Marmara Ün. Sağlık Eğitim Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan Yardımcılığı 1998- 2006 Marmara Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekan Vekilliği 2006 -2007 Marmara Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dekanlık 2010-Halen İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığı 2010-Halen İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 

Üyesi Olunan Dernekler
1 Hasta Güvenliği Derneği
2 Kanıta Dayalı Tıp Derneği
3 Sağlık Yöneticileri Derneği
4 Sağlık İdarecileri Derneği
5 İstanbul Tabip Odası
6 SKİD (Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği)

 

Verdiğiniz Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler

BAĞLI BULUNDUĞUNUZ FAKÜLTEDE

I. Eğitim-Öğretim

Dersin Adı   Haftalık Ders Saati    
1 Epidemiyoloji 2    
2 Biyoistatistik 4    
3 Yönetime Giriş 3    
4 Sağlık Yönetimi 3    
5 Demografi 2    
6 Sağlık Taramaları 4    
7 Sağlık Politikaları 3    
8 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 3    
9 Türk Sağlık Mevzuatı 2    
10 Halk Sağlığı 2    
 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Diğer Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerde)

I. Eğitim-Öğretim

Fakülte/Enstitü

Dersin Adı

Dersin Türü             Lisans /Tezli YL Tezsiz YL/ Doktora

Haftalık Ders Saati

Sağlık Bilimleri Ensititüsü

1 Sağlık İşletmelerinde Kantitatif Yönetim Tezli Yüksek Lisans 2

Sağlık Bilimleri Ensititüsü

2 Sağlık İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon Doktora 3

Sağlık Bilimleri Ensititüsü

3 Araştırma Yöntemleri Tezli Yüksek Lisans   3

Sağlık Bilimleri Ensititüsü

4 Dünyada ve Türkiye’de Sağlıkla İlgili Yasal Düzenlemeler Tezli Yüksek Lisans   2
 

DİĞER KURUMLARDA (MARMARA ÜNİVERSİTESİ DIŞINDA)

I. Eğitim-Öğretim

Okulun Adı/Fakülte/Enstitü

Dersin Adı

Dersin Türü             Lisans /Tezli YL Tezsiz YL/ Doktora

Haftalık Ders Saati

İstanbul Ün.Sosyal Bilimler Ens.

1 Sağlık Mevzuatı Tezli Yüksek Lisans 3
Okan Ün.Sosyal Bilimleri Ens. 2 İnsan Kaynakları Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans 3
 

DİĞER KURUMLARDA (MARMARA ÜNİVERSİTESİ DIŞINDA)

II. Eğitim-Öğretim

İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1 Sağlıkta Yönetim ve Organizasyon Tezsiz Yüksek Lisans 3
İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2 İstatistik ve epidemiyoloji Tezsiz Yüksek Lisans 3
İstanbul Ün. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3 Sağlık Sistemleri ve Politikaları Tezsiz Yüksek Lisans 3
 
 

 

Akademik Dergilerde Hakemlik ve Jüri Üyelikleri
Dergi Adı Yılı
1. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Dergisi 2005- Halen
2. Nobel Mecicus (SCI-E kpsamında) 2008- Halen
3. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Editor) 1998-Halen
4. Hospital News Hastane Dergisi, (Bilimsel Editör) 1998 -Halen
5. Klinik Adli Tıp Dergisi, (Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi) 2004-Halen
6. Sağlık Eğitimi Dergisi, Ankara (Bilim Danışma Kurulu Üyesi) 2002 -2005
7. SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi) (Sağlık Sistem ve Politikaları Bölüm Editörü) 2007- Halen
8. Turkish Journal of Patient Safety (Editör) Ocak 2011’de yayına giriyor
       Lisans Dersleri

Lisans Dersleri  – Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi’nde;

Epidemiyoloji

Biyoistatistik

Yönetime Giriş

Sağlık Yönetimi

Demografi

Sağlık Taramaları

Sağlık Politikaları

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

Türk Sağlık Mevzuatı

Halk Sağlığı

 

Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Lisans Tamamlama Programlarında;

İstatistik ve Demografi

Sağlık Taramaları

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Hastane ve Sağlık Kuruluşları İşletmesi Yüksek Lisans Programında

Biyoistatistik

Türk Sağlık Mevzuatı

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans Programında

Halk Sağlığı

Aile Hekimliği

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği Doktora Programında

Sağlık İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans Programında

Sağlık Kurumlarında Kantitatif Yöntemler

Araştırma Yöntemleri

Yeditepe Üniversitesi MBA Yüksek Lisans Programında

Health Insurance and Health Legislation

Health Services and Health Policies

Health Services Management and Organization in Urban Areas

Beykent Üniversitesi Hastane Yöneticiliği Yüksek Lisans Programında

Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri ve Politikaları

Okan Üniversitesi MBA Yüksek Lisans Programında

İnsan kaynakları Yönetimi

 

 Akademik İlgi Alanları
Sağlık sektöründe 23 yıllık bir deneyim sahibi. Sağlık Bakanlığı’nın her kademesinde görev yaptı.  Çeşili görevlerle Avrupa ve Asya ülkelerindeki sağlık sistemlerini inceleme fırsatını buldu. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Bankası’nın ortak projelerinde Proje Genel Koordinatör Yardımcısı olarak görev yaptı ve uluslararası deneyim kazandı. Halen 4 üniversitede (Marmara, İstanbul, Okan ve Maltepe Üniversiteleri) Halk Sağlığı ve Sağlık Yönetimi alanında dersler vermektedir. Yirmiyi aşkın saha çalışmasında merkez araştırma ekibinde yer aldı. Özellikle Hastane Yönetimi, Sağlık Politikaları, Sağlık Sistemleri, Epidemiyoloji ve Biyoistatistik alanlarında çalışmalarını sürdürmekte ve bu konularda yetişkin eğitimlerinde de düzenleyici ve anlatıcı olarak rol almaktadır. Sağlık Yönetimi ve Halk Sağlığı alanlarında toplam 15 kitabın da yazarlığını ve/veya editörlüğünü yapmıştır. Ülkemizde Sağlık Yönetimi ve Hastane Yöneticiliği ile ilgili düzenli yayınlanan 6 derginin 3’ünün editörlüğünü yapmaktadır.
 Yayınlar
Uluslararası makale ve makalelerin aldığı atıflar (Aralık 2010 itibarıyle)
1. Title: Use of the International Classification of Headache Disorders, Second Edition, criteria in the diagnosis of primary headache in schoolchildren: Epidemiology study from eastern Turkey
Author(s): Alp R, Alp SI, Palanci Y, Sur H.Conference Information: International Congress of Childhood Headaches, 2008 Istanbul, TURKEY
Source: CEPHALALGIA   Volume: 30   Issue: 7   Pages: 868-877   Published: JUL 2010
Times Cited: 0
 2. Title: A composite index for determining the impact of oral ulcer activity in Behcet’s disease and recurrent aphthous stomatitis
Author(s): Mumcu G, Sur H, Inanc N, et al.
Source: JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE   Volume: 39   Issue: 6   Pages: 511-511   Published: JUL 2010
Times Cited: 0
 3. Title: A composite index for determining the impact of oral ulcer activity in Behcet’s disease and recurrent aphthous stomatitis
Author(s): Mumcu G, Sur H, Inanc N, et al.
Source: JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE   Volume: 38   Issue: 10   Pages: 785-791   Published: NOV 2009
Times Cited: 0
4. Title: Hypertension and Obesity in Male Bus Drivers
Author(s): Hayran O, Tasdemir M, Eker HH, et al.
Source: TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI   Volume: 29   Issue: 4   Pages: 826-832   Published: AUG 2009
Times Cited: 0
 5. Title: Prevalence of essential tremor: A door-to-door survey in Sile, Istanbul, Turkey
Author(s): Sur H, Ilhan S, Erdogan H, et al.
Source: PARKINSONISM & RELATED DISORDERS   Volume: 15   Issue: 2   Pages: 101-104   Published: FEB 2009
Times Cited: 2
 6. Title: Predictive factors for acne flare during isotretinoin treatment
Author(s): Demircay Z, Kus S, Sur H
Source: EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY   Volume: 18   Issue: 4   Pages: 452-456   Published: JUL-AUG 2008
Times Cited: 0
 
 7. Title: Action potential prolongation in cardiomyocytes from mice with inactivation of transcription factor ATF-1
Author(s): Schulte JS, Matus M, Sur H, et al.
Conference Information: 49th Annual Meeting German-Society-for-Experimental-and-Clinical-Pharmacology-and-Toxicology, MAR 11-13, 2008 Mainz, GERMANY
Source: NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY   Volume: 377   Pages: 53-53   Supplement: Suppl. 1   Meeting Abstract: 249 Published: MAR 2008
Times Cited: 0
 
 
 8. Title: The prevalence of headache in schoolchildren in Agri, east of Turkey
Author(s): Alp R, Alp SI, Palanci Y, et al.
Conference Information: 7th International Congress on Headache in Children and Adolescents, MAY 17-21, 2008 Istanbul, TURKEY
Source: CEPHALALGIA   Volume: 28   Issue: 4   Pages: 443-444   Published: APR 2008
Times Cited: 0
9. Title: A study on age limits for transition from pediatric to adult criteria in diagnosis of migraine
Author(s): Turkdogan D, Cagirici S, Sur H, et al.
Conference Information: 7th International Congress on Headache in Children and Adolescents, MAY 17-21, 2008 Istanbul, TURKEY
Source: CEPHALALGIA   Volume: 28   Issue: 4   Pages: 446-446   Published: APR 2008
Times Cited: 0
 10. Title: Is there any relationship between streptococcal infection and multiple sclerosis?
Author(s): Topkaya AE, Sahin S, Aksungar FB, et al.
Source: MEDICAL SCIENCE MONITOR   Volume: 13   Issue: 12   Pages: CR567-CR569   Published: DEC 2007
Times Cited: 0
 11. Title: Iron deficiency prevalence and dietary patterns by school district in Istanbul
Author(s): Manios Y, Moschonis G, Kolotourou M, et al.
Source: JOURNAL OF HUMAN NUTRITION AND DIETETICS   Volume: 20   Issue: 6   Pages: 549-557   Published: DEC 2007
Times Cited: 0
 
 12. Title: Prescribing pattern of antihypertensive drugs in primary care units in Turkey: results from the TURKSAHA study
Author(s): Abaci A, Kozan O, Oguz A, et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY   Volume: 63   Issue: 4   Pages: 397-402   Published: APR 2007
Times Cited: 4

 

13. Title: Prevalence of multiple sclerosis door-to-door survey in Maltepe, Istanbul, Turkey
Author(s): Boru UT, Alp R, Sur H, et al.
Source: NEUROEPIDEMIOLOGY   Volume: 27   Issue: 1   Pages: 17-21   Published: 2006
Times Cited: 4
 14. Title: Treatment and control of hypertension in Turkish population: a survey on high blood pressure in primary care (the TURKSAHA study)
Author(s): Abaci A, Oguz A, Kozan O, et al.
Source: JOURNAL OF HUMAN HYPERTENSION   Volume: 20   Issue: 5   Pages: 355-361   Published: MAY 2006
Times Cited: 3
15. Title: Predictors of burnout and job satisfaction among Turkish physicians
Author(s): Ozyurt A, Hayran O, Sur H
Source: QJM-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINE   Volume: 99   Issue: 3   Pages: 161-169   Published: MAR 2006
Times Cited: 13
 16. Title: Characteristic and overlapping features of migraine and tension-type headache
Author(s): Turkdogan D, Cagirici S, Soylemez D, et al.
Source: HEADACHE   Volume: 46   Issue: 3   Pages: 461-468   Published: MAR 2006
Times Cited: 11
 17. Title: Oral health related quality of life is affected by disease activity in Behcet’s disease
Author(s): Mumcu G, Inanc N, Ergun T, et al.
Source: ORAL DISEASES   Volume: 12   Issue: 2   Pages: 145-151   Published: MAR 2006
Times Cited: 23
18. Title: Prevalence of multiple sclerosis door to door survey in Maltepe, Istanbul, Turkey
Author(s): Boru UT, Alp R, Sur H, et al.
Conference Information: 21st Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis/10th Annual Meeting of Rehabilitation in MS, SEP 28-OCT 01, 2005 Thessaloniki, GREECE
Source: MULTIPLE SCLEROSIS   Volume: 11   Pages: S109-S109   Supplement: Suppl. 1   Published: SEP 2005
Times Cited: 0
 19. Title: Botulinum toxin and intractable trigeminal neuralgia
Author(s): Turk U, Ilhan S, Alp R, et al.
Conference Information: 8th Congress of the European-Federation-of-Neurological-Societies, SEP 04-07, 2004 Paris, FRANCE
Source: CLINICAL NEUROPHARMACOLOGY   Volume: 28   Issue: 4   Pages: 161-162   Published: JUL-AUG 2005
Times Cited: 12
 20. Title: Biochemical and behavioral indices related to BMI in schoolchildren in urban Turkey
Author(s): Sur H, Kolotourou M, Dimitriou M, et al.
Source: PREVENTIVE MEDICINE   Volume: 41   Issue: 2   Pages: 614-621   Published: AUG 2005
Times Cited: 8
 21. Title: Macronutrient intake, physical activity, serum lipids and increased body weight in primary schoolchildren in Istanbul
Author(s): Manios Y, Kolotourou M, Moschonis G, et al.
Source: PEDIATRICS INTERNATIONAL   Volume: 47   Issue: 2   Pages: 159-166   Published: APR 2005
Times Cited: 5
 22. Title: Prevalence and characteristics of migraine in women of reproductive age in Istanbul, Turkey: A population based survey
Author(s): Boru UT, Kocer A, Luleci A, et al.
Source: TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE   Volume: 206   Issue: 1   Pages: 51-59   Published: MAY 2005
Times Cited: 5

 

23. Title: Utilisation of dental services in Turkey: a cross-sectional survey
Author(s): Mumcu G, Sur H, Yildirim C, et al.
Source: INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL   Volume: 54   Issue: 2   Pages: 90-96   Published: APR 2004
Times Cited: 6
 
 24. Title: Vitamin E does not reduce the side-effects of isotretinoin in the treatment of acne vulgaris
Author(s): Kus S, Gun D, Demircay Z, et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY   Volume: 44   Issue: 3   Pages: 248-251   Published: MAR 2005
Times Cited: 1
 25. Title: Prevalence and distribution of oral lesions: a cross-sectional study in Turkey
Author(s): Mumcu G, Cimilli H, Sur H, et al.
Source: ORAL DISEASES   Volume: 11   Issue: 2   Pages: 81-87   Published: MAR 2005
Times Cited: 13
 26. Title: Parental educational level and cardiovascular disease risk factors in schoolchildren in large urban areas of Turkey: Directions for public health policy
Author(s): Kocaoglu B, Moschonis G, Dimitriou M, et al.
Source: BMC PUBLIC HEALTH   Volume: 5 Article Number: 13   Published: FEB 4 2005
Times Cited: 4
 
 27. Title: Prevalence of iron deficiency among schoolchildren of different socio-economic status in urban Turkey
Author(s): Keskin Y, Moschonis G, Dimitriou M, et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION   Volume: 59   Issue: 1   Pages: 64-71   Published: JAN 2005
Times Cited: 16
 28. Title: Prevalence of essential tremor: Door in door survey in Istanbul, Turkey
Author(s): Boru UT, Ilhan S, Sur H, et al.
Source: EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY   Volume: 11   Pages: 115-115   Supplement: Suppl. 2   Published: SEP 2004
Times Cited: 0
 
 29. Title: Patient satisfaction in dental outpatient clinics in Turkey
Author(s): Sur H, Hayran O, Yildirim C, et al.
Source: CROATIAN MEDICAL JOURNAL   Volume: 45   Issue: 5   Pages: 651-654   Published: OCT 2004
Times Cited: 5

 

30. Title: Basic awareness on osteoporosis and the risk factors for the disease among covered women
Author(s): Keskin Y, Gunduz OH, Sur H, et al.
Conference Information: IOF World Congress on Osteoporosis, MAY 14-18, 2004 Rio de Janeiro, BRAZIL
Source: OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL   Volume: 15   Pages: S61-S61   Supplement: Suppl. 1   Published: APR 2004
Times Cited: 0
 31. Title: Financing of dental services in Turkey: Opinions and expectations of dentists, residents, and patients
Author(s): Hayran O, Mumcu G, Sur H, et al.
Source: JOURNAL OF PUBLIC HEALTH DENTISTRY   Volume: 64   Issue: 2   Pages: 82-87   Published: SPR 2004
Times Cited: 1
 32. Title: Factors affecting dental job satisfaction – A cross-sectional survey in Turkey
Author(s): Sur H, Hayran O, Mumcu G, et al.
Source: EVALUATION & THE HEALTH PROFESSIONS   Volume: 27   Issue: 2   Pages: 152-164   Published: JUN 2004
Times Cited: 3
 33. Title: Selected characteristics of an Ormocer and a conventional hybrid resin composite
Author(s): Tagtekin DA, Yanikoglu FC, Bozkurt FO, et al.
Source: DENTAL MATERIALS   Volume: 20   Issue: 5   Pages: 487-497   Published: JUN 2004
Times Cited: 13
 34. Title: The prevalance of osteoporosis and osteopenia in Turkish women
Author(s): Sur H, Keskin Y, Eker HH, et al.
Conference Information: 4th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ECCEO 4), NOV 14-17, 2003 NICE, FRANCE
Source: OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL   Volume: 14   Pages: S64-S64   Supplement: Suppl. 7   Published: 2003
Times Cited: 0
 35. Title: The relationship between fracture profile and risk factors for osteoporosis in Turkish women
Author(s): Gunduz OH, Keskin Y, Sur H, et al.
Conference Information: 4th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ECCEO 4), NOV 14-17, 2003 NICE, FRANCE
Source: OSTEOPOROSIS INTERNATIONAL   Volume: 14   Pages: S78-S78   Supplement: Suppl. 7   Published: 2003
Times Cited: 0
36. Title: PREVALENCE OF DIABETES IN A SURVEY PERFORMED WITH BLOOD-GLUCOSE ANALYSIS
Author(s): BAGRIACIK N, OMER A, IPBUKER A, et al.
Source: DIABETOLOGIA   Volume: 36   Pages: A176-A176   Supplement: Suppl. 1   Published: AUG 1993
Times Cited: 1

 

 

 

Doktora Tezi“Türkiye’de Toplumun Sağlığı Yönünden İnfluenza İnfeksiyonları”. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, 1996. Kitapları: 1. Hastane Yöneticiliği. (Editör ve 2 Bölümün yazarı) Editörler: Hayran O., Sur H. Nobel Kitabevi. İstanbul 1997.

2. Sağlık Hizmetleri El Kitabı. (Editör ve 3 Bölümün yazarı) Editörler: Hayran O., Sur H. Yüce Yayınları. İstanbul 1998.

3. İstanbul Çocukları 2000, (Editör Yardımcısı ve 2 Bölümün yazarı). İstanbul Sağlık Müdürlüğü Yayını, İstanbul, 2000.

4. Sağlık İşletmelerinde Yönetim, (Editör ve 5 Bölümün yazarı) Editörler: Hayran O., Sur H.  Sayed Yayını. İstanbul, 2005.

5. Ağız ve Diş Sağlığı Serisi (2. 3. ve 4. kitaplar), (Editörler: Hayran O., Sur H., Mumcu G., ve ark.), Türk Dişhekimleri Birliği Yayınları, 2001, İstanbul.

6. Uzmanlık Eğitimi İstanbul Raporu 2001, İstanbul Tabip Odası Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grubu, (Editör: Özyurt A.), Editör Yardımcıları: Sur H., Atlı H., İşçi E., İstanbul Tabip Odası Yayını, 2001, İstanbul.

7. Kent ve Su, Editör ve Yazar (çok yazarlı), İSKİ Yayını, İstanbul, 2004.

8. Kamu Yönetiminde Bürokrasinin ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması 1 – Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik, Editör ve Yazar (çok yazarlı),  Başbakanlık İdareyi Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara, 2004.

9. Kamu Yönetiminde Bürokrasinin ve Kırtasiyeciliğin Azaltılması 6 – Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik 2, Editör ve Yazar (çok yazarlı), Başbakanlık İdareyi Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara, 2005.

10. Sağlık Hizmetlerinde Sağlıklı Yönetim, A Global Yayıncılık, İstanbul, 2007.

11. Türkiye Sağlık İnsangücü, (Editör ve 1 Bölümün Yazarı), T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara, 2007.

12. Hasta Güvenliği Yaklaşımları: (Editör H. Sur ve Bölüm Yazarı), Editör: Sur H, Medipolitan Yayınları, İstanbul, 2008.

13. Çocuğum ve Ben Ansiklopedisi, (1 Bölüm Yazarı)  Nesa Yayıncılık, İstanbul 2001.

14. Sağlık Yöneticileri için Üreme Sağlığı Hizmetlerinde Yönetim (Üreme Sağlığında İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümünün Yazarı), T.C. Sağlık Bakanlığı ve UNFPA Üreme Sağlığı Eğitim Programı, İstanbul 2004.

15. Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi (İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü’nün yazarı) Editörler: Coşkun Can Aktan, Ulvi Saran), Aura Yayıncılık, İstanbul, 2007.

 

Yönetilen Proje ve Uygulamalı Araştırmalar:

1. Projenin adı: Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar/HIV‘nin Turizm Üzerine Etkisi Saha Araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: İstanbul (Eminönü, Beyoğlu)

Projeyi veren: European Commission

Başlangıç tarihi: Mart 1995

Tamamlanma tarihi: Mayıs 1997

Projenin tanımı: Epidemiyolojik çalışma

Hizmetlerin tanımı: Veri analizi ve raporlama

 

2. Projenin adı: İstanbul Diabetes Mellitus Saha Araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: İstanbul (Ümraniye, Pendik, Eyüp, Bakırköy)

Projeyi veren: İstanbul Diyabet Cemiyeti

Başlangıç tarihi: Nisan 1992

Tamamlanma tarihi: Haziran 1992

Projenin tanımı: İstanbul’daki diyabet prevalansı araştırması

Hizmetlerin tanımı: Örneklem boyutunu ve metodunun belirlenmesi – görüşmecilerin ve anketörlerin eğitimi – takımların sahada yönetimi – verilerin analizi. Dünya sağlık örgütü tarafından finanse edilmiş ve sağlık bakanlığı tarafından yürütülmüştür.

 

3. Projenin adı: 1989 WHO – Sağlık Bakanlığı Ortak Projesi – Türkiye Körlük Prevalansı Saha Araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: Diyarbakır ve Mardin illerinin merkez ve kırsal kesimleri

Projeyi veren: Dünya Sağlık Örgütü

Başlangıç tarihi: Haziran 1989

Tamamlanma tarihi: Ağustos 1989

Projenin tanımı: Körlük prevalansını bulmaya yönelik cross sectional tipi araştırma

Hizmetlerin tanımı: Takımların organize edilmesi, çekirdek takımın bir üyesi olarak çalışmak

 

4. Projenin adı: Türkiye Ağız-Diş sağlığı Saha Araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: Türkiye’deki 13 il

Projeyi veren: Türk Diş hekimleri Birliği

Başlangıç tarihi: Mart 2000

Tamamlanma tarihi: Ağustos 2000

Projenin tanımı: Cross sectional tipi saha araştırması

Hizmetlerin tanımı: Örneklem boyutunu ve metodunun belirlenmesi – görüşmecilerin ve anketörlerin eğitimi – takımların sahada yönetimi – verilerin analizi.

 

5. Projenin adı: Özel Hastaneler ve Sağlıkta Gelecekteki Durum Araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: İstanbul

Projeyi veren: İstanbul Ticaret Odası

Başlangıç tarihi: Mart 2000

Tamamlanma tarihi: Temmuz 2000

Projenin tanımı: Cross sectional tipi saha araştırması

Hizmetlerin tanımı: Örneklem boyutunu ve metodunun belirlenmesi – görüşmecilerin ve anketörlerin eğitimi – takımların sahada yönetimi – verilerin analizi.

 

6. Projenin adı: Hormon Replasman Tedavisi Klinik Araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: İstanbul

Projeyi veren: Organon İlaç Firması

Başlangıç tarihi: Mart 2000

Tamamlanma tarihi: Ekim 2000

Projenin tanımı: Tedavinin etkileri ve risk faktörlerinin tanımlanması

Hizmetlerin tanımı: Verilerin analizi

 

7. Projenin adı: Baş ağrısı Klinik Araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: Sağlık bakanlığı ve üniversite hastanelerinin 23 kliniği

Projeyi veren: Sanofi İlaç Firması

Başlangıç tarihi: Nisan 2000

Tamamlanma tarihi: Eylül 2000

Projenin tanımı: Cross sectional tipi saha araştırması

Hizmetlerin tanımı: Verilerin analizi

 

8. Projenin adı: İstanbul’da Aile Planlaması Hizmetlerinde Kalite Araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: İstanbul tüm aile planlaması klinikleri

Projeyi veren:  Management Sciences for Health –US AID ve sağlık bakanlığı

Başlangıç tarihi: Eylül 2000

Tamamlanma tarihi: Aralık 2000

Projenin tanımı: Cross sectional tipi saha araştırması

Hizmetlerin tanımı: Görüşmecilerin ve anketörlerin eğitimi – takımların sahada yönetilmesi

 

9. Projenin adı: İstanbul’da Aile Planlaması Hizmetlerinde Kalite Araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: İstanbul tüm aile planlaması klinikleri

Projeyi veren:  Management Sciences for Health –US AID ve sağlık bakanlığı

Başlangıç tarihi: Eylül 2001

Tamamlanma tarihi: Aralık 2001

Projenin tanımı: Cross sectional tipi saha araştırması

Hizmetlerin tanımı: Görüşmecilerin ve anketörlerin eğitimi – takımların sahada yönetilmesi

 

10. Projenin adı: İstanbul Maltepe’de hane halkı Diyabet-Hipertansiyon ve Bazı Temel Sağlık Göstergeleri Saha Araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: İstanbul (Maltepe)

Projeyi veren: Maltepe Belediyesi ve Pfizer İlaç Firması

Başlangıç tarihi: Kasım 2001

Tamamlanma tarihi: Mart 2002

Projenin tanımı: Cross sectional tipi saha araştırması

Hizmetlerin tanımı: : Örneklem boyutunu ve metodunun belirlenmesi – görüşmecilerin ve anketörlerin eğitimi – takımların sahada yönetimi – verilerin analizi.

 

11. Projenin adı: Multiple Skleroz Prevelansı, Maltepe Bölgesi Saha Araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: İstanbul (Maltepe)

Projeyi veren: Glaxo Smith Klein İlaç Şirketi

Başlangıç tarihi: Nisan 2002

Tamamlanma tarihi: Kasım 2002

Projenin tanımı: MS prevelansını bulmak amacıyla yapılmış cross sectional tipi saha araştırması

Hizmetlerin tanımı: örneklem boyutunu ve metodunun belirlenmesi – görüşmecilerin ve anketörlerin eğitimi – takımların sahada yönetimi – verilerin analizi.

 

12. Projenin adı: Ağız Diş Sağlığı Saha Araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: 57 ilde

Projeyi veren: Palmolive Colgate

Başlangıç tarihi: Mayıs 2000

Tamamlanma tarihi: Ağustos 2001

Projenin tanımı: Cross sectional tipi saha araştırması

Hizmetlerin tanımı: Örneklem boyutunu ve metodunun belirlenmesi – görüşmecilerin ve anketörlerin eğitimi – anketin oluşturulması – takımların sahada yönetimi – verilerin analizi.

 

13. Projenin adı: İstanbul Şişli’de Hanehalkı Temel Sağlık Göstergeleri Saha Araştırması,

Ülke: Türkiye

Proje yeri: İstanbul

Projeyi veren: Şişli Belediyesi

Başlangıç tarihi: Mart 2000

Tamamlanma tarihi: Eylül 2001

Projenin tanımı: Cross sectional tipi saha araştırması

Hizmetlerin tanımı: Örneklem boyutunu ve metodunun belirlenmesi – görüşmecilerin ve anketörlerin eğitimi – takımların sahada yönetimi – verilerin analizi.

 

14. Projenin adı: Arnavutluktaki Hastanelerin tümündeki Başhekim ve Hastane Müdürlerine Hastane Yöneticiliği Sertifika Programı

Ülke: Türkiye

Proje yeri: İstanbul

Projeyi veren: Arnavutluk sağlık bakanlığı

Başlangıç tarihi: Nisan 2001

Tamamlanma tarihi: Mayıs 2001

Projenin tanımı: Hastane yöneticiliği eğitimi

Hizmetlerin tanımı: Kursun organizasyonu – eğitim materyallerinin hazırlanması – eğitimin verilmesi – programın uygulanması ve değerlendirilmesi.

 

15. Projenin adı: Göztepe SSK Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışanların İşdoyumu ve Hasta Memnuniyeti Araştırması,

Ülke: Türkiye

Proje yeri: İstanbul

Projeyi veren: Göztepe SSK Eğitim Araştırma Hastanesi

Başlangıç tarihi: Mart 2002

Tamamlanma tarihi: Haziran 2004

Projenin tanımı: Hastanenin sürekli kalite gelişiminin desteklenmesi

Hizmetlerin tanımı: Örneklem boyutunu ve metodunun belirlenmesi – görüşmecilerin ve anketörlerin eğitimi – takımların sahada yönetimi – verilerin analizi.

 

16. Projenin adı: Türkiye’de 12 yaş grubu çocukların beslenme ve Fiziksel Aktivite düzeylerinin Belirlenmesi

Ülke: Türkiye

Proje yeri: İstanbul, Ankara, İzmir

Projeyi veren: Kelogg’s London

Başlangıç tarihi: Nisan 1992

Tamamlanma tarihi: Haziran 1992

Projenin tanımı: Cross sectional tipi saha araştırması

Hizmetlerin tanımı: Örneklem boyutunu ve metodunun belirlenmesi – görüşmecilerin ve anketörlerin eğitimi – takımların sahada yönetimi – verilerin analizi.

 

17. Projenin adı: Türk hastane yöneticilerine hastane yöneticiliği kursu

Ülke: Türkiye – ABD

Proje yeri: Boston – ABD

Projeyi veren: Katılımcı imkanlarıyla

Başlangıç tarihi: Mart 1999

Tamamlanma tarihi: Nisan 1999

Projenin tanımı: Hastane yöneticiliği eğitimi

Hizmetlerin tanımı: Kursun organizasyonu – özgeçmişlerin hazırlanması – derslerin simültane tercümesi – programın değerlendirilmesi

 

18. Projenin adı: Hekimlerin sağlık hizmetleri hakkındaki beklenti ve görüşlerinin alınması ile ilgili ülke çapında kalitatif saha araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: İstanbul, Manisa, Çankırı

Projeyi veren: UNFPA

Başlangıç tarihi: Mayıs 2004

Tamamlanma tarihi: Haziran 2004

Projenin tanımı: Kalitatif saha araştırması

Hizmetlerin tanımı: Araştırmanın yönetimi, eğitim, görüşmeler , veri işleme ve raporlama.

 

19. Projenin adı: Türk hekimlerinin yeni aile hekimliği sistemi hakkındaki beklentileri üzerine ülke çapında kalitatif bir araştırma

Ülke: Türkiye

Proje yeri: Edirne, Düzce, Manisa, Aydın, Çankırı

Projeyi veren: Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında sağlık bakanlığı ve dünya bankası projesi

Başlangıç tarihi: Mart 2004

Tamamlanma tarihi: Mayıs 2004

Projenin tanımı: Kalitatif saha araştırması

Hizmetlerin tanımı: Araştırma yönetim yardımcılığı, eğitim, görüşmeler, veri işleme ve raporlama – çekirdek takım üyeliği.

 

20. Projenin adı: Birinci basamak sağlık hizmetlerinde tedavi edilmiş hipertansiyon hastalarının tedavi durumu ve risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik ülke çağında kantitatif bir saha araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: 81 ilde

Projeyi veren: İbrahim Ethem Ulagay İlaç Şirketi

Başlangıç tarihi: Mayıs 2003

Tamamlanma tarihi: Ağustos 2004

Projenin tanımı: Cross sectional tipi saha araştırması

Hizmetlerin tanımı: Çekirdek takım üyeliği – epidemiyolojik danışmanlık ve istatistiksel analiz

 

21. Projenin adı: Ulusal hastalık yükü saha araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: Marmara bölgesi

Projeyi veren: Sağlık bakanlığı, başkent üniversitesi genel koordinatörlüğünde

Başlangıç tarihi: Kasım 2002

Tamamlanma tarihi: Haziran 2003

Projenin tanımı: Cross sectional tipi saha araştırması

Hizmetlerin tanımı: Anketör ve görüşmecilerin eğitimi – sahada takımların yönetilmesi

 

22. Projenin adı: İETT şoförlerinin sağlık durumlarının belirlenmesi

Ülke: Türkiye

Proje yeri: İstanbul

Projeyi veren: İETT

Başlangıç tarihi: Temmuz 2004

Tamamlanma tarihi: Ocak 2005

Projenin tanımı: Cross sectional tipi saha araştırması.

Hizmetlerin tanımı: Otobüs şoförlerinin sağlık durumlarının ve risk faktörlerinin belirlenmesine yönelik araştırma tasarımı, ekibin kurulması, eğitimi ve yönetimi, veri toplaması, analizi ve raporlaması sorumluluğunu taşıyan koordinatörlük

 

 

23. Projenin adı: Kamu hastanelerinde poliklinik hizmetlerinin etkinliği

Ülke: Türkiye

Proje yeri: Ankara

Projeyi veren: Başbakanlık

Başlangıç tarihi: Şubat 2004

Tamamlanma tarihi: Kasım 2004

Hizmetlerin tanımı: Ankara’da seçilmiş 3 devlet hastanesinin bürokratik engellere ve ağır prosedürler açısından değerlendirilmesi. 19 öneri geliştirilmiş ve bunlar mart 2005’ten itibaren ülke çapında uygulamaya girmiştir.

 

24. Projenin adı: Yüksek Risk Gruplarının HIV/AIDS ile ilgili Bilgi Tutum ve Davranışı Araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Trabzon

Projeyi veren: Global Fund (Avrupa Birliği) ve Sağlık Bakanlığı.

Başlangıç tarihi: Kasım 2006

Tamamlanma tarihi: Eylül 2007

Hizmetlerin tanımı: Proje Koordinatörü. Tanımlanan yüksek risk gruplarının bilgi tutum ve davranışını belirlemeye yönelik 5 ili kapsayan araştırma tasarımı, ekibin kurulması, eğitimi ve yönetimi, veri toplaması, analizi ve raporlaması sorumluluğunu taşıyan koordinatörlük

 

25. Projenin adı: Türkiye’de Kuş Gribine Yönelik Bilgi Tutum ve Davranış Araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: 12 il.

Projeyi veren: UNICEF ve Sağlık Bakanlığı.

Başlangıç tarihi: Şubat 2007

Tamamlanma tarihi: Aralık 2007

Hizmetlerin tanımı: Proje Koordinatörü. Tanımlanan yüksek risk gruplarının bilgi tutum ve davranışını belirlemeye yönelik 5 ili kapsayan araştırma tasarımı, ekibin kurulması, eğitimi ve yönetimi, veri toplaması, analizi ve raporlaması sorumluluğunu taşıyan koordinatörlük.

26. Projenin adı: Avrupa Birliği ve Başbakanlık Ortak Projesi. Sağlık Hizmetlerinde Etik Uygulamalar. Proje Şubat 2009’da alındı. Projenin sorumlusu: Prof. Dr. Haydar Sur. Bitiş tarihi: 30 Eylül 2009. Başbakanlıkça bu çalışma kitap olarak yayımlandı.

26. Projenin adı: Sağlık Hizmetlerinde Etik Uygulamalar.

Ülke: Türkiye

Proje yeri: 2 il.

Projeyi veren: Avrupa Birliği ve Başbakanlık Ortak Projesi

Başlangıç tarihi: Şubat 2009

Tamamlanma tarihi: Eylül 2009

Hizmetlerin tanımı: Proje Koordinatörü. Hekimler, eczacılar, hemşireler, ilaç firması reprezantları ve hastalarla yapılmış hem anket hem de odak grup görüşmelerini kapsayan kalitatif ve kantitatif çalışma kombinasyonu.Tanımlanan gruplarının tutum, davranışı ve kanaatlerini belirlemeye yönelik İstanbul ve Nevşehir İllerini kapsayan araştırma tasarımı, ekibin kurulması, eğitimi ve yönetimi, veri toplaması, analizi ve raporlaması sorumluluğunu taşıyan koordinatörlük.
Devam Eden Proje:

1. Devam Eden Projenin adı: Türkiye’de Metabolik Sendrom ve Risk Faktörleri Prevalans Araştırması

Ülke: Türkiye

Proje yeri: 14 il.

Projeyi veren: Metabolik Sendrom Derneği.

Başlangıç tarihi: Eylül 2006

Tamamlanma tarihi: Devam ediyor.

Hizmetlerin tanımı: Proje Epidemiyologu ve İstatistiksel Analisti. Araştırma tasarımı, veri toplaması, analizi ve raporlaması.

 

2. Devam Eden Projenin adı: PURE (Türkiye Metabolik Sendrom Kohort Araştırması),

Ülke: Türkiye

Proje yeri: 6 il.

Projeyi veren: Metabolik Sendrom Derneği.

Başlangıç tarihi: Mart 2008

Tamamlanma tarihi: 15 yıl sürecek.

Hizmetlerin tanımı: Proje Epidemiyologu ve İstatistiksel Analisti. Araştırma tasarımı, veri toplaması, analizi ve raporlaması.
Proje ve Araştırmaların Basında Yer Aldığı Makale, Haber ve Röportajlardan Bazıları:
Uluslararası Sempozyum/ Kongre/ Konferans Bildirileri
Ulusal Sempozyum-Kongre-Konferans Bildirileri:
Makaleler:

Uluslararası  Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri:

Doçentlikten Önce:

 

1.       Köse A.A., Sarıca R., Azizlerli G., Öztürk S., Balcıoğlu G., Sur H., ‘’The Importance of Direct Immunofluorescence in The Diagnosis of Lupus Erythematosus’’, Turkish Archives of Dermatology and Syphilology, May 30 1997, Istanbul

 

 

 

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri:

 

Doçentlikten Önce:

 

1.       Sur H., Uz H.M., ‘’Çöp Toplamakla Görevli Personelin Grevlerinde Alınması Gereken Çevre Sağlığı Önlemleri’’, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Dergisi, Yıl:6, Sayı:2, Nisan-Haziran 1996, Ankara

 

2.       Sur H., Tümerdem Y., ‘’Afet Hallerinde Çevre Sağlığı Açısından Yapılması Gerekenler’’, İstanbul’da Sağlık Dergisi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Yayını, Yıl:1, Sayı:3, Temmuz-Eylül 1996

 

3.       Tabak R.S., Sur H., ‘’Sağlık Eğitiminde Kişiler Arası İletişimin Rolü’’, Toplum ve Hekim Türk Tabipleri Birliği Yayın Organı, Cilt: 12, Sayı: 79, Mayıs-Haziran 1997, Ankara

 

4.       Uz H.M, Sur H., ‘’Çevre Sağlığı Hizmet Politikalarının Ön Koşulları ve Bazı Ülke Örnekleri’’, Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, Türk Standartları Enstitüsü, Yıl:36, Sayı:422, Haziran 1997, Ankara

 

5.       Uz H.M., Sur H., ‘’Çocuk ve Çevresi’’, Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, Türk Standartları Enstitüsü, Yıl:36, Sayı:426, Haziran 1997, Ankara

 

6.       Uz H.M., Sur H., ‘’Çocuk ve Çevresi II’’, Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, Türk Standartları Enstitüsü, Yıl:36, Sayı:427, Haziran 1997, Ankara

 

7.       Sur H., Ökem G.Z., ‘’Sağlığa ve Sağlık Hizmetlerine Olan Talebi Etkileyen Faktörler’’, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Eylül 1997, İstanbul

 

8.       Sur H., ‘’Sağlık Hizmetlerinde Kullanım’’, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Bilmedya Grup Yayını, Yıl:1, Sayı:3, Kasım 1997, İstanbul

 

9.       Sur H., Leodolter K., ‘’Hastane Hizmetlerinde Ölçek Ekonomisi’’, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Bilmedya Grup Yayını, Yıl:2, Sayı:4, Ocak 1998, İstanbul

 

10.   Sur H., Köse R.M., ‘’Son Günlerde Hiç Düşünülmeyen Bir Konu:Aile Hekimliği’’, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Mart 1998, İstanbul

 

11.   Salgar K., Sur H., ‘’Hastane Acil Birimleri Örgütlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler’’, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt:2, Sayı:7, Ekim 1998, İstanbul

 

12.   Sur H., Köksal L., Ece M., ‘’Su Kirliliği Sorunu ve Çözüm Önerileri’’, Ekonomik ve Teknik Dergi Standard, Türk Standartları Enstitüsü, 26 Haziran 1998, Ankara

 

13.   Uz H.M., Sur H., ‘’Okullarda Çevre Sağlığının Değerlendirilmesi:Bir Kontrol Listesi Önerisi’’, Çocuk Forumu Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Haziran 1998, İstanbul

 

14.   Sur H., Uyan S., Şahin Ö., Tekeli A., Yenice H., Hayran O., ‘’İstanbul’da Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Sağlık Durumları ve 2000’e Yaklaşırken Hala Bit Sorunu’’, Çocuk Forumu Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Temmuz 1998, İstanbul

 

15.   Sur H., Gürol H., ‘’Cumhuriyetimizin 75 Yıllık Geçmişinde Sağlıkta Yaşananlar’’, Yeni Türkiye Dergisi Cumhuriyet Özel Sayısı III Sosyal Değerlendirme, Yeni Türkiye Medya Hizmetleri, Yıl:4, Sayı 23-24, Eylül-Aralık 1998

 

16.   Sur H., Tabak R.S., Uz H., ‘’Çocuk Sağlığı İle İlgili Bazı Kuruluşlara Monografik Yaklaşım’’, Çocuk Forumu Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, Aralık, 1998, İstanbul

 

17.   Sur H., Solmaz S.Ş., Yetkiner A., ‘’0-6 Yaş Grubu Çocukların Bilişsel Gelişiminde Oyun ve Oyuncağın Yeri ve Önemi’’, Çocuk Forumu Dergisi, Cilt:1, Sayı:3, Aralık 1998, İstanbul

 

18.   Akdaş A., Sur H, Gemlik N., Şişman N.,  İdari Görevi Bulunan Hekimlerin Sağlık Yönetimine Bakış Açıları, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, No:5; Aralık- Ocak-Şubat 2007/2008.

 

Doçentlikten Sonra:

 

19.   İzmirli M., Sur H., Polat N., ‘’Çocuğa Karşı Dayak Olgusu ve Çocuk İstismarı’’, Çocuk Forumu Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, Ocak-Şubat-Mart 2000, İstanbul

 

20.   Işık U., Sur H., ‘’Halk Sağlığı Açısından Çocuk Sağlığı ve Dünyadaki Durum’’, Çocuk Forumu Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, Ocak-Şubat-Mart 2000, İstanbul

 

21.   Mumcu G., Sur H., Söylemez D., Atlı H., Hayran O., Söylemez D., ‘’Türkiye’de Ağız-Diş Sağlığı Hizmetleri Hakkında Halkın ve Dişhekimlerinin Görüşleri’’, Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, Cilt:3, Sayı:4, Ekim-Kasım-Aralık 2001, İstanbul

 

22.   Sur H., Cevahir E., Sayın A., ‘’Sağlık Yönetimi ve Klinik Tıp Alanında Yayın Yapan Dergilerde İstatistiksel Analiz Kullanımı’’, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt:6, Sayı:3, Temmuz-Ağustos-Eylül 2002, İstanbul

 

23.   Üstündağ N., Sur H., İşçi E., Akyurt N., ‘’Radyoloji Departmanlarında Çalışan Bireylerin Radyasyona Bağlı Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi’’, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, Nisan-Mayıs-Haziran 2003, İstanbul

 

24.   Salihoğlu Ö., Karatekin G., Sur H., Okan F., Uslu S., Kımıl H., Nuhoğlu A., ‘’Evde Doğan Yenidoğanların Sorunları’’, Medical Network Klinik Bilimler&Doktor Bilimsel Tıp Dergisi, Cilt:9, Sayı:3, Mart 2003, İstanbul

 

25.   Eren A., Sur H., Çıragil P., Çapan N., Oğuzoğlu N., Küçükercan M., Johansson C., ‘’Değişik Yaş Gruplarında ASO ve Anti-DNAaz B Titrelerinin Karşılaştırılması, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Bülteni, Nisan 2003, İstanbul

 

26.   Gayef A., Köksal L., Sur H., ‘’İstanbul İli’ndeki Özel Hastanelerde Halkla İlişkiler Çalışmaları’’, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt: 8, Sayı:1 Ocak-Şubat-Mart 2004, İstanbul

 

27.   Sönmez Y., Söylemez D., Sur H., ‘‘Kanser Tedavisi Gören Hastaların Yakınlarının Depresyon Durumlarının Değerlendirilmesi’’, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt: 8, Sayı:1 Ocak-Şubat-Mart 2004, İstanbul.

 

28.   Yıldırım T., Akgün S., Sur H., Kınıklıoğlu H., Bilgin F., Arsan S., ‘’Eizamanlı Karotis Endarterektomi ile Myokardiyal Revaskülarizasyonun Erken Dönem Sonuçları’’, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Şubat 2004.

 

Dergi makaleleri :

 

29.   Sur H., ‘’Hastanelerimizde Kaynak İsrafı’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Eylül-Ekim 1998, İstanbul

 

30.    Sur H., Işık U., Eren B., ‘’Sağlık Hizmetlerinde Finansmanı Kim Sağlayacak’’, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt:2, Sayı:8, Kasım 1998, İstanbul

 

31.   Sur H., ‘’Hastanelerde Kaynak İsrafı:Nasıl Önüne Geçmeli?’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, Aralık 1998, İstanbul.

 

32.   Sur H., Tabak R.S., ‘’Sağlığın Geliştirilmesi Amacına Yönelik Sosyal Pazarlama’’, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt:3, Sayı:3, Mart 1999, İstanbul

 

33.   Uz H.M., Sur H., Oltulu M.G., ‘’Çevre Sağlığı ve Gıda Ürünleri’’, İstanbul’da Sağlık Dergisi, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Yıl:3, Sayı:11, Şubat-Mart 1999, İstanbul

 

34.   Sur H., Köksal L., Canser C., ‘’Hekim İle Hasta Arasındaki Zor Diyalog’’, İstanbul’da Sağlık Dergisi, Yıl:3, Sayı:11, Şubat-Mart 1999, İstanbul

 

35.   Sur H., ‘’Sağlık Yöneticiliği ve Düşündürdükleri’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:1, Sayı:3, Kasım-Aralık 1999, İstanbul

 

36.   Işık U., Sur H., ‘’Halk Sağlığı Açısından Çocuk Sağlığı ve Dünyadaki Durum’’, Çocuk Forumu Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, Ocak-Şubat-Mart 2000, İstanbul

 

37.   Sur H., ‘’17 Ağustos Depremi Neler Öğretti, Nelere Tanık Olduk’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:1, Sayı:4, Ocak-Şubat 2000, İstanbul

 

38.   Sur H., Şahin T.K., ‘’Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde Bilinmesi Gereken Bazı Kavram ve Yaklaşımlar’’, Sağlık Eğitimi Dergisi, Sağlık Eğitimi Derneği Bilimsel  Mesleki Yayın Organı, Yıl:1, Sayı:1, Nisan 2000, Ankara

 

39.   Sur H. Sağlık Sisteminde Personel Hareketliliği Sorunu, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 6, Mayıs Haziran 2000, İstanbul

 

40.   Aslanerer F., Sur H., ‘’Toplam Kalite Uygulaması ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi’’, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt:4, Sayı:3, Haziran 2000, İstanbul

 

41.   Gemlik N., Sur H., ‘’Bilgi Toplumunda Değişen Yönetim Anlayışı ve Bu Açıdan Hastane Yönetimi’’, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Eylül-Ekim 2000, İstanbul

 

42.   Sur H., Gemlik N., ‘’Hastane Yönetimi Sorunu ve İzleme-Değerlendirme Üzerine’’, Medikal Trend, Yıl:2, Sayı: 2000-09, Eylül 2000, İstanbul

 

43.   Sur H., ‘’Özel Hekimlik Uygulamaları’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:2, Sayı:8, Eylül-Ekim 2000, İstanbul

 

44.   Sur H., Gemlik N., ‘’Sağlık Hizmetlerinde Güvenin Önemi ve Ülkemizdeki Durumuna İlişkin Görüşler’’, Medikal Trend, Ekim 2000, İstanbul

 

45.   Sur H., ‘’Günümüz Türkiye’sinde Hekimler ve Hastaların Bilgilendirilme Hakkı Üzerine’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:2, Sayı:9, Kasım-Aralık 2000, İstanbul

 

46.   Sur H., ‘’Gündemdeki Kavram ve Tartışmalar’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:2, Sayı:10, Ocak-Şubat 2001, İstanbul

 

47.   Sur H., “Kamu Hastanelerinde Yaşanan Belli Başlı Alt Yapı Sorunları”, Hospital News Hastane Dergisi, Sayı:13, Kasım Aralık 2001, İstanbul

 

48.   Sur H., ‘’Devletin Sağlık Hizmetindeki Rolü’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:2, Sayı:11, Nisan- Mayıs 2001, İstanbul

 

49.   Sur H., ‘’Ülkemizde Sağlık Yönetiminde Yaşanan Sorunlar’’, Medikal Trend Dergisi, Mayıs 2001, İstanbul

 

50.   Sur H., ‘’Hastane Koridorları:O kadar Uzun ki-Bir Çeşit Zaman Tüneli’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:2, Sayı:12, Eylül-Ekim 2001, İstanbul

 

51.   Sur H., ‘’Asacaksın Bu Başhekimleri’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:2, Sayı:13, Kasım-Aralık 2001, İstanbul

 

52.   Sur H., “Sağlık Yönetimi ve  Profesyonel Eğitim”, Hospital News Hastane Dergisi Sayı:15, 2001, İstanbul

 

53.   Sur H., ‘’Hastane Önünde İncir Ağacı’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:2, Sayı:14, Ocak Şubat 2002, İstanbul

 

54.   Sur H., Çetin S., ‘’Hastanelerde Güvenlik Sorunu Üstüne’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:3, Sayı:15, Mart-Nisan 2002, İstanbul

 

55.   Sur H., ‘’Özel Hastaneler Yeni Yönetmeliğiniz Hayırlı Olsun’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:4, Sayı:16, Mayıs-Haziran 2002, İstanbul

 

56.   Sur H., ‘’Hekimi En İyi Hekim Denetler’’, Doktor Dergisi, Yıl:2, Sayı:9, Haziran-Temmuz 2002

 

57.   Sur H., ‘’Sağlık Turizmi Hareketleniyor:Sağlık Hizmeti Kaça?Tutturabildiğine…’’ Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:4, Sayı:17, Temmuz-Ağustos 2002, İstanbul

 

58.   Sur H., ‘’Halk Sağlığı Bilim ve Sanatı’’, İstanbul’da Sağlık, İstanbul Sağlık Müdürlüğü Yayını, Eylül 2002, İstanbul

 

59.   Sur H., ‘’Özel Sağlık Sigortacılığının Ülkemizdeki Boynu Bükük Durumu Üstüne Bir Yazı’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:4, Sayı:18, Eylül-Ekim 2002, İstanbul

 

60.   Sur H., ‘’İngiliz Sağlık Sistemi Göçüyor mu?’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:4, Sayı:19, Kasım-Aralık 2002, İstanbul

 

61.   Sur H., Gemlik N.,‘’Fiyatlandırma Sorunu Üstüne’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:4, Sayı:19, Kasım-Aralık 2002, İstanbul

 

62.  Sur H., ‘’Muayene Yönetimi’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:4, Sayı:20, Ocak-Şubat 2003, İstanbul

 

63.  Gemlik N., Sur H., ‘’Özel Hastane Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılama Düzeylerine İlişkin Bir İnceleme’’, Modern Hastane Yönetimi Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, Ocak-Şubat-Mart 2003, İstanbul

 

64.   Sur H., Gemlik N.,‘‘Jargon ve Sahte Jargon’’, Hospital News Dergisi, Kasım-Aralık 2003, Sayı:25,

 

65.   Sur H., ‘’Gözükara Hekimler’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:4, Sayı:21, Mart-Nisan 2003, İstanbul

 

66.   Sur H., ‘’Neşter Operasyonu:Bakalım Hastalık Nüksedecek mi?’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:5, Sayı:23, Temmuz-Ağustos 2003, İstanbul

 

67.   Sur H., ‘’Sağlık Eğitim Fakültelerini Fiilen Kapatıyorlar! Ne Beklenebilir Bu Karardan?’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:5, Sayı:24, Eylül-Ekim 2003, İstanbul

 

68.   Sur H., ‘’Şimdiye Kadar Sağlık Hastaneleri Geliştirdi Biraz da Hastaneler Sağlığı Geliştirsin’’, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:5, Sayı:26, Ocak-Şubat 2004, İstanbul.

 

69.   Sur H., Geleceğin Hastaneleri ile İlgili Yorum, Hospital News Hastane Dergisi, Yıl:5, Sayı:26, Ocak-Şubat 2004, İstanbul.

 

70.   Sur H., Sağlık Hizmetlerinde Desantralizasyon, Makro Bakış Sağlık Politikası Gündemi, Sayı 4, 2006.

 

71.   Sur H., Hastane Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetimi Üzerine, Temmuz-Ağustos-Eylül 2006.

 

72.   Sur H., Editör Yazısı: Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetimi Üzerine, Hastane Yönetimi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2006.

 

73.   Sur H., Sağlık Sisteminde Ödeme Mekanizmaları, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, No:3; Haziran-Temmuz-Ağustos 2007.

 

74.   Sur H., Editör Yazısı: Sağlık Nedir, Sağlığın Politika ile Ne İlişkisi Var, Hastane Yönetimi, Ocak-Haziran 2007.

 

75.   Sur H., Editör Yazısı: Sorun Sistem Sorunudur, Ayrıca Sistem Yalnızca Hekimlerden İbaret Değildir, Hastane Dergisi, Yıl 7, Sayı 39, Mart-Nisan 2006.

 

76.   Sur H., Editör Yazısı: Hasta Eğitimi- Toplumun Sağlık Eğitimi ve Bilgilendirme Sorunu Üzerine, Hastane Dergisi, Yıl 8, Sayı 41, Temmuz Ağustos 2006.

 

77.   Sur H., Editör Yazısı: Özerkleştirme (Autonomization), Hastane Dergisi, Yıl 8, Sayı 45, Ocak Şubat 2007.

 

78.   Sur H., Editör Yazısı: Hastane Zincirleri ve Diğerleri, Hastane Dergisi, Yıl 9, Sayı 47, Temmuz-Ağustos 2007.

 

79.   Sur H., Yazarken Neyi Üstleniyoruz, Hastane Dergisi, Yıl 9, Sayı 47, Temmuz-Ağustos 2007.

 

80.   Sur H., Editör Yazısı: Özel Hastane Yatırımları Baş Döndürüyor, Hastane Dergisi, Yıl 9, Sayı 48, Eylül-Ekim 2007.

 

81.   Sur H., Yönetim Ne- Sonsuz Özen ve Duyarlılık, Hastane Dergisi, Yıl 9, Sayı 48, Eylül-Ekim 2007.

 

82.   Sur H., Editör Yazısı: Sağlık Yönetimi ve Hekimler Üzerine, Hastane Dergisi, Yıl 9, Sayı 49, Kasım-Aralık 2007.

 

83.   Sur H., Hülür Ü., Ruhsatlandırma ve Revalidasyon, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, No:5; Aralık- Ocak-Şubat 2007/2008.

 

84.   Sur H., Editör Yazısı: Hizmet Sunumunda Yeni Ufuklar Aranıyor, Hastane Yönetimi, Ocak-Mart 2008.

 

85.   Sur H., Sağlığın ve Sağlık Hizmetlerinin Planlanması, SAYED Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Dergisi, Yıl 1, Sayı 2, Mayıs 2008.

 

86.   Sur H., E-Sağlık Sağlığın Neresindedir, SAYED Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Dergisi, Yıl 1, Sayı 3, Haziran 2008.

 

87.   Sur H., Strateji ve Stratejik Yönetim Kavramları Üzerine, Hekimce Bakış(Bursa Tabip Odası Yayın Organı), Sayı:68, Ocak-Şubat-Mart 2008.

 

88.   Sur H., Editör Yazısı: Sağlık Hizmeti Bir Ekip Çalışması Ürünü müdür, Hastane Dergisi, Yıl 9, Sayı 50, Ocak-Şubat 2008.

 

89.   Sur H., Editör Yazısı: Kamu Hastanelerinde Kontrat Yönetimi Üstüne: Biraz da Kitabi Olalım, Hastane Dergisi, Yıl 9, Sayı 51, Mart-Nisan 2008.

 

90.   Sur H., Editör Yazısı: Değişim Geçiriyoruz  Değiştikçe İşimiz Zorlaşıyor, Hastane Dergisi, Yıl 10, Sayı 52, Haziran-Temmuz 2008.

 

91.   Sur H., Köseli A., Proje Hazırlamaya İlişkin Temel Bilgiler, Hastane Dergisi, Yıl 10, Sayı 52, Haziran-Temmuz 2008.

 

92.   Sur H., Sağlık Yönetimi Eğitiminde Nicelik Tamam Nitelik İçin Daha Yol Var, Hospital Manager, Nisan 2008, Yıl 1, Sayı 2.

 

93.   Sur H., Editör Yazısı: Yüzde Otuz Tartışmalarına Verimli Bir Zemin Olması Dileğiyle Mevcut Durum Belirlemesi, Hastane Dergisi, Yıl 10, Sayı 53, Ağustos 2008.

 

94.   Sur H., Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Üzerine,SAYED Dergisi, Yıl 1, Sayı 04, Temmuz 2008.

 

 

 


Uluslararası Kongrelerde Sunulmuş Bildirileri:

Doçentlikten Önce:

 

1.       Ömer A., Köse R.M., İlkova H., Sur H., ‘’Prevalence of Diabetes in a Survey Performed with Blood Glucose Analysis, Preliminary Results’’, 2nd Meeting Organized by WHO and IDF in Europe, March 6-11 1992, Budapest

 

2.       Domaç M., Köse R., Aksayan S., Kayhan M., Sur H., ‘’Current Situation of the Spread of AIDS in Turkey’’, Federation International Pharmaceutique Congress, 30 Agust-6 September 1996, Israel

 

Doçentlikten Sonra:

 

3.       Mumcu G., Sur H., et al. “Patient Satisfaction from Dental Health Services”, 8. International Dental Health Congress, June 2001, Istanbul Turkey

 

4.       Mumcu G., Sur H., et al “Job Satisfaction of Turkish Medical Dentists”, 8. International Dental Health Congress, June 2001, Istanbul Turkey Sur H. 2nd International Patient Safety Congress, 25-29 Mayıs 2008, Antalya, Invited Speaker: Current Status of Patient Safety Issues in Turkish Healthcare Literature.

 

5.       Mumcu G., Sur H., et al “The Turkish Medical Dentists Profile”, 8. International Dental Health Congress, June 2001, Istanbul Turkey

 

6.       Mumcu G., Sur H., et al “Financing of Dental Health Services in Turkey”, 8. International Dental Health Congress, June 2001, Istanbul Turkey

 

7.       Mumcu G., Sur H., et al “Utilization of Dental Health Services in Turkey”, 8. International Dental Health Congress, June 2001, Istanbul Turkey

 

8.       Söylemez D., Taşdemir M., Sur H., “Opinions of Physicians and Nurses on Whether or not Cancer Patients should Be Informed about Their Diseases”, Global Engagement in Creating Financially Viable Healthcare Systems Second International Healthcare Conference, 2002, Ankara Turkey

 

9.       Atlı H., Sur H., ‘’A Survey on The Dimensions and Causes of Overuse in The Private Health Insurance in Turkey, Global Engagement in Creating Financially Viable Healthcare Systems Second International Healthcare Conference, 2002, Ankara Turkey

 

10.   Tüfekçioğlu A., Sur H., İşçi E., ‘’Personnel Motivation in Baltalimanı Orthopedy Hospital ’’ Global Engagement in Creating Financially Viable Healthcare Systems Second International Healthcare Conference, 2002, Ankara Turkey

 

11.   Şengil A.Z., Atlı H., Sur H., ‘’Determining The Satisfactions Levels and Expectations of Residents in Istanbul Municipality Kayışdağı Nursing Home’’, Global Engagement in Creating Financially Viable Healthcare Systems Second International Healthcare Conference, 2002, Ankara Turkey

 

12.   Mumcu G., Sur H., Yıldırım C., Söylemez D., Atlı H., Hayran O., ‘’Oral Health and Mucosal Changes in Geriatrics’’, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, March 28-30 2002, Turkey

 

13.   Mumcu G., Sur H., Yıldırım C., Cimilli H., Atalay T., Hasyran O., ‘’Dental Fear and Related Factors’’, 7th Congress of the Balkan Stomatological Society, March 28-30 2002, Turkey

 

14.   Özyaral O., Johansson C.D., Sur H., “The Ecological And Taxonomical Evaluation of Dark Fungi Belonging To Dematiaceous Hyphomycetes Family Isolated From Various Sources’’, Microbiologia Balkanica 2003, 3rd Balkan Conference of Microbiology, September 4-6 2003, Istanbul Turkey

 

15.    Gündüz O.H., Keskin Y., Sur H., Eker HH., Ofluoğlu D., Akyüz G., “The Relationship Between Facture Profile And Risk Factors For Osteoporosis In Turkish Women’’, The 4th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthrits, November 14-17 2003, Nice France

 

16.   Sağlam E., Mırsal H., Beyazyürek M., Sur H., ‘’A Randomized Comparison of Venlafaxine and Fluoxetine in The Early Stage of Antidepressant Therapy’’, Sixth Congress of the Europen Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics, June 24-28, 2003, İstanbul

 

17.    Sur H., Keskin Y., Eker HH., Ofluoğlu D., Akyüz G., ‘’ The Prevelance of Osteoporpsis and Osteopenia in Turkish Women’’, November 14 –17 2003, The 4th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthrits, November 14-17 2003, Nice France

 

18.   Subaşı F., Sur H., Hayran O., Mumcu G., Köksal L.,‘’ Determinants of Physical Activity and Smoking Habits in Adolescents in Selected Schools of Four Provinces in Turkey ‘’ 7th International Congress of Sports Medicine Association of Greece, 29 April / 2 May 2004.

 

19.   Sur H. 2nd International Patient Safety Congress, 25-29 Mayıs 2008, Antalya, Oral Presantation: Appraisal and Revalidation of Physicians: System Establishment Studies and its Importance for Patient Safety.

 

20.   Sur H. Chairperson Speech: Hall 1 Session 5, Sağlık Hizmeti Sunan Kuruluşlara ve Kişilere Ödeme Modelleri ve Yeni Koşullarda Türkiye Sağlık Sisteminde Beklenen Değişimler, Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi, International Health and Hospital Administration Congress, KKTC Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, 01-03-June 2007.

 

 

Ulusal Kongrelerde Sunulmuş Bildirileri:

 

Doçentlikten Önce:

 

1.       Ömer A., Köse R.M., İpbüker A., Sur H., ‘’İstanbul (Ümraniye) Diabet Taraması: Ön Değerlendirme’’, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-Türk Endokrinoloji Derneği-Türk Diabet Cemiyeti, 25-28 Mayıs 1992, Bursa

 

2.       Ömer A., Köse R.M., İpbüker A., Sur H., ‘’İstanbul Diabet Taraması’’, Türk Tıp Akademisi Kongresi, 8-10 Kasım 1992, Adana

 

3.       Sur H., Tümerdem Y., Hayran O., Ayhan B., ‘’Pediatrik Yaş Grubunda İnfluenza İnfeksiyonu’’, 32. Türk Pediatri Kongresi Pediatride Enfeksiyon, Türk Pediatri Kurumu, 23-27 Eylül 1996, İstanbul

 

Doçentlikten Sonra:

 

4.       Sur H., Hayran O., ‘’Sağlık Hizmetlerinde Desantralizasyon’’, 21. Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu, Sağlık Sektöründe Devlet Grubu Bildirileri, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, 7-9 Mayıs, 1997, Ankara

 

5.       Sur H., Hayran O., ‘’Devletin Sağlık Hizmetlerindeki Rolü’’, 21. Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi Sempozyumu, Sağlık Sektöründe Devlet Grubu Bildirileri, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, 7-9 Mayıs, 1997, Ankara

 

6.       Sur H., Köksal L., Ece M., ‘’Su Kirliliği Sorunu ve Çözüm Önerileri’’, 1.Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi, T.C.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 8-12 Aralık 1997, Ankara

 

7.       Sur H., Köksal L., ‘’Katı Atık Sorunu ve Katı Atıkların Geri Kazanılmasının Ekonomik Önemi’’, 1.Ulusal Çevre Hekimliği Kongresi, T.C.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 8-12 Aralık 1997, Ankara

 

8.       Tabak R.S., Sur H., Köksal L., ‘’Ebe ve Hemşirelerin Sağlık Eğitimi ile İlgili Görüşleri ve Uygulamaları’’, 6. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 14-18 Nisan 1998, Adana

 

9.       Sur H., Söylemez D., Güler B., Güngörür B., Ünsalar K., Ustaoğlu M., Erdin R., Hayran O., “Hekim ve Hastaların Ötenazi Konusundaki Tutumları”, 1.Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 20-21 Mayıs 2000, Ankara

 

10.   Sur H., Söylemez D., Özkan E.,  “Hekim ve Hastaların Hasta Haklarına Yaklaşımları”, 1.Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 20-21 Mayıs 2000, Ankara

 

11.   Satılmışoğlu H., Sur H., Kara S., Söylemez D., “Yalova İli Deprem Sonrası Sağlık Hizmetleri Raporu- 31.10.1999”, 1.Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 20-21 Mayıs 2000, Ankara

 

12.   Şahin T.K., Sur H., ‘’Depremlerde Sağlık Yönetiminde Deprem Epidemiyolojisinin Önemi’’, 1.Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 20-21 Mayıs 2000, Ankara

 

13.   Söylemez D., Sur H., Atlı H., Gemlik N., Hayran O., “Ümraniye Mustafa Kemal, Dudullu ve Şerif Ali Sağlık Ocakları Bölgesinde İyileştirici Sağlık Hizmetlerinin Kullanımı ve Bunu Etkileyen Etmenler”, 3.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetim Bölümü, 28-29 Eylül 2000, Ankara

 

14.   Atlı H., Sur H., Söylemez D., Şahin TK., Hayran O., “Marmara Üniversitesi Öğrenci Sağlık Merkezlerinin 1998 Yılı Çalışmalarının Değerlendirilmesi”, 3.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetim Bölümü, 28-29 Eylül 2000, Ankara

 

15.   Atlı H., Sur H., Şahin T.K., Söylemez D., Hayran O., “Poliklinik Hizmeti Alan Hastaların Beklenti ve İhtiyaçları Yönünden Özel Bir Hastane İle Bir Üniversite Hastanesinin Karşılaştırılması”, 3.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetim Bölümü, 28-29 Eylül 2000, Ankara

 

16.   Gemlik N., Sur H., ‘’Sağlık Hizmetlerinde Güvenin Önemi ve Ülkemizdeki Duruma İlişkin Görüşler’’, 3.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetim Bölümü, 28-29 Eylül 2000, Ankara

 

17.   Nuhoğlu A., Sur H., ‘’Sağlık ve Çocuk Refahı Alt Komisyonu’’, 1. İstanbul Çocuk Kurultayı, 17 Haziran 2000, İstanbul

 

18.   Mumcu G., Sur H., Yıldırım C. Atlı H., Söylemez D., Hayran O., “Türkiye’de Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Hakkında Halkın ve Dişhekimlerinin Görüşleri”, 4.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 27-28 Eylül 2001, İstanbul.

 

19.   Gürses F.A., Atlı H., Sur H., ‘’Hastanelerde Poliklinik Yüküne Alternatif; Sağlık Ocakları Gelibolu Devlet Hastanesi ve Sağlık Ocakları Örneği’’, 4.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, 27-28 Eylül 2001, İstanbul

 

20.   Mumcu G., Atalay T., Cimilli C., Sur H., Hayran O. ‘’Ağız Hastalıkları Saha Araştırması’’ Oral Diagnoz ve Maksillofacial Radyoloji Derneği 1. Bilimsel Sempozyumu ve 1. Anabilim Dalları Toplantısı, 17-18 Mayıs 2002- İstanbul

 

21.   Subaşı F., Hayran O., Sur H., Bekiroğlu N., ‘’Sağlıklı Adölesanlarda Düzenli Fiziksel Aktivite, Fiziksel Uygunluk ve Fiziksel Gelişim Arasındaki İlişki’’, IX. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-20 Ekim 2002, Nevşehir

 

22.   Mete E., Sur H., İşçi E., Akman M., ‘’İstanbul’da Bazı Hastanelerde Defibrilatörlerin ve Bunu Kullanacak Çalışanların Durum Değerlendirmesi’’, 5.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, T.C. Osmangazi Üniversitesi, 16-19 Ekim 2002, Eskişehir

 

23.   Sur H., Söylemez D., Taşdemir M., ‘’SSK Göztepe Eğitim Hastanesinde Çalışan Personelin İşdoyumunun Değerlendirilmesi’’, 5.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, T.C. Osmangazi Üniversitesi, 16-19 Ekim 2002, Eskişehir

 

24.   Gürol H., Sur H., Atlı H., ‘‘Evde Tıbbi Bakım Hizmetleri Konusunda Sağlık Profesyonellerinin Görüşleri’’, 5.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, T.C. Osmangazi Üniversitesi, 16-19 Ekim 2002, Eskişehir

 

25.   Ulusoy İ., Sur H., Söylemez D., ‘’Toplumun Hekim ve Sağlık Kuruluşlarına Güveni ve Cerrahi İşlem Görmüş Hastalarda Erken Dönemde Bunu Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma’’, 5.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, T.C. Osmangazi Üniversitesi, 16-19 Ekim 2002, Eskişehir

 

26.   Gülhan Y., Söylemez D., Sur H., ‘’SSK Göztepe Eğitim Hastanesinde Yatan Hasta Hizmetlerinin Değerlendirilmesi’’, 5.Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, T.C. Osmangazi Üniversitesi, 16-19 Ekim 2002, Eskişehir

 

27.   Güner N., Sur H., Söylemez D., “Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Aile Planlaması Tutum ve Davranışları”, 8. Halk Sağlığı Günleri, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 23-25 Haziran 2003, Sivas.

 

28.   Şahin T.K., Sur H., Koruk İ., ‘’Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Öğrencileri İle Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İlkyardım Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Karşılaştırılması’’, 8. Halk Sağlığı Günleri, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, 23-25 Haziran 2003, Sivas. Sur H., Panelist Konuşması: Sağlıkta Desantralizasyon ve Özerkleşme I. Ulusal Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri Kongresi, 23-26 Kasım 2006, Antalya.

 

29.   Keskin Y., Şalva T., Lüleci NE., Çekin M., Taşdemir M., Kuruçay D., Özyaral O., Sur H., Hayran O., İstanbul Maltepe İlçesi İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Sağlık Taraması Sonuçları, I. Ulusal Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri Kongresi, 23-26 Kasım 2006, Antalya.

 

30.   Keskin Y., Lüleci NE., Çekin M., Taşdemir M., Özyaral O., Kuruçay D., Sur H., İstanbul Maltepe İlçesi 9. Sınıf Öğrencilerinde Şiddete Karışma ve Şiddete Maruz Kalma, I. Ulusal Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri Kongresi, 23-26 Kasım 2006, Antalya.

 

31.   Keskin Y., Lüleci NE., Çekin M., Taşdemir M., Özyaral O., Kuruçay D., Şalva T., Sur H., İstanbul Maltepe İlçesi 9. Sınıf Öğrencilerinde Alkol ve Uyuşturucu Kullanım Sıklığı, I. Ulusal Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri Kongresi, 23-26 Kasım 2006, Antalya.

 

32.   Keskin Y., Lüleci NE., Çekin M., Taşdemir M., Özyaral O., Kuruçay D., Şalva T., Sur H., Öğrencilerin Alkol Konusundaki Gizli Reklam Algıları, I. Ulusal Yerel Yönetimlerde Sağlık Hizmetleri Kongresi, 23-26 Kasım 2006, Antalya.

 

33.   Bulut G., Yasmin D., Ak D., Sur H., Yıldız M., Kalça Kırığı Cerrahisi Sonrasında Komplikasyonların Belirlenmesinde C-Reaktif Proteinin Kullanımı, XX: Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim 2007, Ankara.

 

34.  Bulut G., Yasmin D., Ak D., Sur H., Yıldız M., Prokalistonin Kırık ve Kırık Cerrahisi Sonrasında İzlediği Kinetiğin C-Reaktif Protein, Beyaz Küre Sayısı ve Ateş Kinetiği ile Karşılaştırılması, XX: Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim 2007, Ankara.

 

35.   Bulut GT., Yasmin D., Ak D., Sur H., Yıldız M., Kırık Cerrahisi Sonrasında Komplikasyonları Belirlemede Prokalsitoninin Tanısal Değeri, XX: Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 23-28 Ekim 2007, Ankara.

 

36.   Sur H. Konferans: Sağlık Sistemi Finansmanı Olarak Sigorta Modeli-

 

37.   Sur H.,VI. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 1-4 Mayıs 2008, Bodrum, Panelist Konuşması: Sağlık Hizmetlerinde Planlama Yetkisi ve Sektörel Paylaşım, Moderatör.

 

38.   Sur H.VI. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 1-4 Mayıs 2008, Bodrum, Açık Söyleşi: Sağlıkta Yeni Düzenlemeler, Moderatör.

 

39.   Sur H., 3. TSK Yönetici Hemşire Kursu, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, 05-07 Mart 2008., Konferans: Sağlık Yönetiminde Karar Verme Teknikleri.

 

40.   Sur H., Panelist konuşması, Türkiye Özelinde Avantaj ve Dezavantajlar, Sağlık Sigortacılığı ve Anlaşmalı Kurumlar Yönetimi Sempozyumu, 15-18 Şubat 2007, Kemer, Antalya.

 

Tamamlanmış Olan Yüksek Lisans ve Doktora Tez Danışmanlıkları

Doktora Tezleri

1.      Fikret Aksoy, Doktora Tezi, Sağlık Personelinin İşyerinde Mobbing Uygulamalarına Maruz Kalma Sorunu. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2008.

2.      Haluk Şengün, Doktora Tezi,

3.       Ramazan Özgür Çatar, Doktora Tezi, Kurumsal İtibarın Ölçülmesi ve Yönetimi – İki Özel Hastane Örneği. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2010.

Yüksek Lisans Tezleri

1. Atlı H. Yüksek Lisans Tezi, “Özel Sağlık Sigortacılığında Aşırı Kullanımların Boyutu ve Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması”, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü- Sigortacılık Anabilim Dalı, 2002.

2. Ayşe Zora, Yüksek Lisans Tezi, “Türkiye’de Sağlık Yöneticilerine Yönelik Yaygın Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi”, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2005.

3. Bilgen Özlük, Yüksek Lisans Tezi, “Ülkemizde Sağlık Hizmetlerinde Profesyonelleşme Kapsamında Hemşireliğin Değerlendirilmesi ve Avrupa Birliği’ne Uyum Süreci”, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2006.

4. Gökmen Deniz Aydın, Yüksek Lisans Tezi, “Acil Servislerin Yönetim ve Organizasyonu- Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği”, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2006.

5. Aslı Köse, Yüksek Lisans Tezi, “Sağlık Hizmetlerinde Desantralizasyon Çalışmaları Çerçevesinde Trabzon İli’nin Değerlendirilmesi”. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2007.

6. Turgay Çetin, Yüksek Lisans Tezi, Ülkemizde Sağlık İnsan Gücü Planlaması ve Yönetimi Açısından Hekimlerin Çalışma Koşullarının Yeniden Düzenlenmesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2009.

7. Safiye Şahin, Yüksek Lisans Tezi, Kamu Hastanelerinin Özerkleştirilmesi ve Ülkemizdeki Gelişmelere Yönelik Bir Araştırma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Bilim Dalı 2010.
(Tezsiz Yüksek Lisans) Proje Danışmanlığı:

1. Ramazan Özgür Çatar, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, “Ambulans Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımı”, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2004.

2. Nur Şişman, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, “İdari Görevi Bulunan Hekimlerin Profesyonel Sağlık Yönetimine İlişkin Bakış Açılarını Değerlendirme Araştırması”, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2007.

3. Erhan Karagan, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, “Bazı Avrupa Birliği Ülke Sağlık Sistemleri ie Türk Sağlık Sisteminin Karşılaştırılması”. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2008.

4. Nilüfer Çavdaroğlu, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, “Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneğinde Bir Hastanenin Fiziksel Şartlarının Sorgulanması”. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2008.

5. Duygu Çölgeçen, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, “Hastane İşletmeciliğinde Yatırım Yönetimi,  Fizibilite Analizleri ve Örnek Bir Çalışma”. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2008.

6. Melek Tellioğlu, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, “İlaç Sektöründe Tedarik Zinciri Yönetimi ve Ecza Kooperatifleri Birliği Uygulaması”. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2008.

7. Derin Sökmen, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, Özel Hastane İşletmelerinde Malzeme Yönetimi Uygulamaları. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2008.

8. Aziz  Avcı, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, “Bir  Sağlık  Mesleği  Olarak Sosyal  Hizmet  Uzmanlığının Türkiye’deki  Durumunun  İrdelenmesi”, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2008.

9. Arslan Taşdemir, Yüksek Lisans Bitirme Projesi, “Sağlık Kurumlarında Fizibilite Projesi ve Uygulaması”, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumlarında Yönetim Anabilim Dalı, 2008.

 Diğer Bilgiler
Aldığı Ödüller:1.       1993 – ‘’657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’’ Uyarınca,T.C.İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Takdirnamesi2.       1997 – T.C.Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, 1997 Yılı Üstün Başarı Ödülü3.       1999 – T.C.Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, 1999 Yılı Üstün Başarı Ödülü
Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları:

1.       İstanbul Tabip Odası

2.       Sağlık Yöneticileri Derneği

3.       Kanıta Dayalı Tıp Derneği

4.       Hasta Güvenliği Derneği

Dergi ve Yayın Sorumlulukları: 1.       Modern Hastane Yönetimi Dergisi, İstanbul (Editor) 2.       Klinik Adli Tıp Dergisi, İstanbul (Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi) 3.       Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, İstanbul (Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi ve Hakem)

4.       Sağlık Eğitimi Dergisi, Ankara (Bilim Danışma Kurulu Üyesi)

5.       Hospital News Hastane Dergisi, İstanbul (Bilimsel Editör)

SD (Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi) (Sağlık Sistem ve Politikaları Bölüm Editörü)


İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Youtube