Bölüm Başkanından

 Sevgili Öğrencilerimiz,

Son yıllarda hizmet sunum olanaklarının artması, ortalama yaşam süresinin uzaması, toplam kalite anlayışına duyulan ilgi, teknolojik gelişmeler ve iletişim biçimlerindeki farklılaşma gibi sağlık alanını etkileyen değişimler bütün zamanların en hızlı sürecine girmiştir.

Bu gelişmeler sağlık yöneticiliğini yönetim biliminin apayrı bir dalı olarak belirginleştirmiştir. Sağlık kuruluşları açısından değerlendirildiğinde bu değişimlere uyum sağlanabilmesi için tıp alanındaki gelişmelerin yanı sıra işletmecilik alanındaki gelişmelerin de takip edilmesi gerekmektedir. Kaldı ki sağlık yönetimi, sadece sağlık kuruluşlarının yönetimine odaklanıp mikro düzeyde konuya yaklaşmak yerine; sağlık hizmetlerini, sağlık politikalarını ve sistemlerini de kapsayan biçimde makro düzeyde konuya yaklaşmaktadır.

Bu değişimlere bağlı olarak, ülkemizde profesyonel sağlık yöneticisine olan ihtiyaç her geçen gün artmakta, buna karşın yetişmiş insan kaynağı bulmak gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Bu nedenlerle sağlık yöneticisi yetiştiren bölümlere olan talep artmaktadır.

2011- 2012 öğretim yılında ilk öğrencilerini almış olan ve İstanbul Üniversitesi gibi ülkemizin en köklü üniversitesinin çatısı altında bulunan Sağlık Yönetimi Bölümümüz öğretim planında yer verdiği farklı derslerle, bir dönemi kapsayan staj eğitimi ile kamu ve özel kesime nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve sağlık sektörünün gelişmesine katkıda bulunma amacını taşımaktadır. Düzenlenen konferans ve sempozyumlarla bölüm öğrencilerinin hem farklı üniversitelerde görevli olan akademisyenlerin hem de sağlık profesyonellerinin bilgi birikimlerinden ve deneyimlerinden yararlanmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerin, yürütülen akademik çalışmalara katılmaları desteklenerek bilimsel araştırma yapabilme konusunda deneyim kazanmaları da amaçlanmaktadır.

Prof.Dr. Ahmet AKGÜL

Bölüm Başkanı


İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved