Bölüm Hakkında

 

tara0002

Sosyal hizmet mesleğinin amacı, ülke ihtiyaçlarına öncelik vererek ulusal ve evrensel değerleri benimseyen bir yaklaşımla çalışmaktır. Gereksinim duyulan kaynaklara ulaşmak ve yönetmek, sosyal iyileştirmeyi ve toplumsal örgütlenmeyi sağlamak, sosyal kurumların ve sosyal politikaların, risk altında yaşayan bireyleri kucaklayan gücünü ortaya çıkarmaktır.

Programdan mezun olabilmek için Sosyal Hizmet Lisans Programında yer alan dersler, uygulamalar (stajlar) ve mezuniyet tezinden başarılı olunması ve toplam 162 kredinin alınması zorunludur. Bunun yanı sıra, her öğrenci özel bir konu üzerinde araştırma ve derleme yaparak mezuniyet tezi hazırlar. Stajlarda, sosyal hizmet mesleğinin yöntemleri olan bireyle çalışma, grupla çalışma, toplumla çalışma ve sosyal hizmet yönetimi yöntemlerinde, öğrenciler İstanbul içi ve dışında, ayrıca yurt dışında çeşitli sosyal hizmet kurumlarına yerleştirilerek, öğretim elemanının denetimi altında, mesleki uygulamalar gerçekleştirirler. Uygulamalı araştırma dersleri ise, küçük gruplar halinde, bir öğretim elemanının denetiminde yapılır ve öğrenciler sosyal sorunlar ve sosyal hizmet konularında, “bilimsel bilgi üretme” deneyimi kazanırlar.

Sosyal hizmet bölümü eğitim ve öğretim programında uygulamalar  (stajlar), kamu ve özel sektördeki sosyal hizmet ortamlarında, bir öğretim elemanının gözetiminde sürdürülmektedir.  Bu kapsamda; öğrenciler, İstanbul Üniversitesi hastanelerinde, öğrenci yurtlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ve sağlık ocakları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı çocuk yuvaları, sevgi evleri ve yetiştirme yurtları, Belediyeler, Sosyal Güvenlik kurumları ve ilgili sivil toplum örgütleri ile de iş birliği çerçevesinde, mesleki uygulama ve araştırma olanağı bulabileceklerdir.

Programdan mezun olanlara,” sosyal hizmet uzmanı” veya “sosyal çalışmacı” unvanı verilmektedir.

Mezunların İstihdam Alanları

Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Bu eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu,  özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırlar.

Günümüzde sosyal hizmet uzmanları aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Gençlik ve Spor Genel Bakanlığı
 • Devlet Planlama Teşkilatı
 • Sosyal Yardımlaşmayı Dayanışmayı Teşvik Fonu Genel Sekreterliği
 • İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
 • Çocuk Yuvaları
 • Sevgievleri
 • Çocukevleri
 • Kreş ve Gündüz Bakım Evleri
 • Yetiştirme Yurtları
 • Huzurevleri
 • Toplum Merkezleri
 • Kadın Konuk Evleri
 • Engelli Rehabilitasyon Merkezleri
 • Ergen Danışma Merkezi
 • Sağlık Bakanlığı
 • Hastaneler
 • Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • Mesleki Eğitim Merkezleri
 • Kredi ve Yurtlar Kurumu
 • Adalet Bakanlığı
 • Cezaevleri
 • Çocuk Mahkemeleri
 • Çocuk Eğitim Evi
 • Adli Tıp Kurumu
 • Üniversiteler
 • Hastaneler
 • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıkları
 • Maliye Bakanlığı
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
 • Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde
 • İçişleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde
 • Yerel Yönetimler ve bağlı birimlerinde
 • Kriz merkezleri
 • Sivil toplum örgütleri ve vakıflar
 • Özel Sektörde;

Prof.Dr. Doğaç Niyazi ÖZÜÇELİK

    Bölüm Başkanı

 


İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved