Misyon – Vizyon

Misyon

Disiplinlerarası bir perspektifle bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak, dezavantajlı gruplarla dayanışma halinde, toplumsal eşitsizlikleri minimize etmeyi esas alan, sosyal iyileştirmeyi hedefleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için özgürleştirmeyi amaçlayan bilgi ve hizmet modellerini üreterek sosyal sorunlara ilişkin politikaların üretilmesine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde iç ve dış paydaşlarla etkileşim içerisinde verimli ve etkin bir bilim kurumu olmaktır.

Eğitim Amaç ve Hedefleri

-Uluslararası düzeyde bilgi ve araştırma yeteneğine sahip,
-Yaşadığı toplumu ve sağlık sorunlarını bilen,
-Eleştirel düşünme sürecini kullanabilen
-İnsan hak ve değerlerine saygı duyan
-Fakülte-toplum işbirliğini sağlamada öncülük edecek;
-Topluma liderlik edecek sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

 

 


İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved