Tarihçe

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 10.06.2010’da Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. Sosyal Hizmet bölümü ise 2010 tarihli YÖK Kurulunun toplantısında kurulması kararlaştırılmış ve 2011 yılında eğitim ve öğretimine başlamıştır. Sosyal Hizmet Sosyal Hizmet Bölümü, insan hakları ve sosyal adaleti temel alan Sosyal Hizmet Uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda bölüm içinde kadrolu olarak hizmet veren 1 profesör, 2 doçent, 2 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca sayıları her sene değişmekle birlikte İstanbul’un en iyi Sosyal Hizmet Uzmanları da bölüme katkı sağlamaktadırlar. Bölüm şimdiye kadar iki dönem mezun vermiş olup, mezun olan öğrenci sayısı yaklaşık 120’dir.


İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved